ЦенообразуванетоOne разширява съветническия си съвет с Кати Коларт Гайгер

Кати Колар Гейгър, бивш изпълнителен директор на Picard Surgelés, се присъедини към Консултативния съвет на PricingOne, стратегическа консултантска фирма, специализирана в определянето на стойността на…