Nỗ lực toàn diện của LabArchives để đảm bảo an ninh dữ liệu chất lượng cao cho khách hàng

Author:

Trong một thông cáo báo chí gần đây, Dotmatics đã thông báo rằng giải pháp LabArchives for Government của họ đã đạt được danh hiệu “In-Process” từ Chương trình Quản lý Rủi ro và Ủy quyền (FedRAMP®). LabArchives là một cuốn sổ nghiên cứu điện tử (ELN) cho phép tổ chức tổ chức, tìm kiếm và chia sẻ dữ liệu một cách an toàn cho nghiên cứu khoa học. Thành tựu này là một cột mốc quan trọng trên con đường để có được sự ủy quyền của FedRAMP.

FedRAMP là chương trình của chính phủ Hoa Kỳ cung cấp một cách tiếp cận tiêu chuẩn hóa đánh giá rủi ro và an ninh cho các công nghệ đám mây. LabArchives đã trải qua quá trình ủy quyền nghiêm ngặt, trong đó an ninh dữ liệu, khả năng quản trị, quy trình phát triển, thủ tục an ninh và chính sách đã được kiểm tra kỹ lưỡng.

Matt Dunie, Tổng giám đốc của LabArchives, nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo vệ tính toàn vẹn và an ninh của dữ liệu khoa học trong khi tạo điều kiện cho sự cộng tác nghiên cứu. Việc LabArchives được ủy quyền bởi FedRAMP đảm bảo rằng ELN, Hàng tồn kho và Ứng dụng lịch của nó đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn an ninh cao được yêu cầu bởi các cơ quan liên bang.

Để đạt được tình trạng “In-Process” với FedRAMP, LabArchives đã hợp tác với hai viện trong National Institutes of Health (NIH), bao gồm Viện Ung thư Quốc gia (NCI) và Trung tâm Quốc gia về Khoa học Chuyển giao (NCATS). LabArchives cũng dự định có được sự ủy quyền của StateRAMP như là một quy trình độc lập trong tương lai.

LabArchives for Government là một giải pháp được lưu trữ trên đám mây an toàn, tuân thủ yêu cầu NIST 800-53 và được tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu của các cơ quan liên bang. Giải pháp bao gồm ba ứng dụng: LabArchives ELN, Hàng tồn kho và Ứng dụng lịch. LabArchives for Government sẽ hoạt động một cách riêng biệt nhưng sẽ cung cấp các điều khiển và biện pháp an ninh bổ sung sẽ có lợi cho khách hàng thương mại của LabArchives.

LabArchives được sử dụng rộng rãi trong các tổ chức nghiên cứu hàng đầu của các tổ chức học thuật, thương mại và chính phủ, và việc đạt được danh hiệu “In-Process” này khẳng định cam kết của nó đối với các tiêu chuẩn an ninh và đáng tin cậy nhất.

LabArchives hoạt động trong lĩnh vực cuốn sổ nghiên cứu điện tử (ELN) cho nghiên cứu khoa học. ELN ngày càng trở nên phổ biến trong cộng đồng nghiên cứu, vì chúng cho phép tổ chức tổ chức, tìm kiếm và chia sẻ dữ liệu một cách an toàn.

Dự kiến thị trường ELN sẽ phát triển mạnh mẽ trong những năm tới. Theo một báo cáo của Market Research Future, thị trường cuốn sổ nghiên cứu điện tử toàn cầu dự kiến ​​sẽ đạt giá trị 652,3 triệu đô la vào năm 2027, với tỷ suất tăng trưởng hàng năm kết hợp 6,91% trong giai đoạn dự báo từ năm 2020 đến năm 2027. Việc áp dụng ngày càng nhiều ELN dựa trên đám mây và nhu cầu quản lý dữ liệu hiệu quả trong tổ chức nghiên cứu đang thúc đẩy sự phát triển này.

Một trong những thách thức chính trong ngành là đảm bảo an ninh và tính toàn vẹn của dữ liệu khoa học. Việc xâm phạm dữ liệu và truy cập trái phép vào kết quả nghiên cứu có thể có hậu quả nghiêm trọng, bao gồm việc đánh cắp tài sản trí tuệ và kết quả nghiên cứu bị ảnh hưởng. Đây là lý do tại sao các chương trình quản lý như FedRAMP là rất quan trọng để thiết lập các giao thức bảo mật tiêu chuẩn cho các công nghệ đám mây được sử dụng bởi các cơ quan chính phủ.

Thành tựu của LabArchives trong việc đạt được danh hiệu “In-Process” từ FedRAMP có ý nghĩa vì nó thể hiện cam kết của công ty đối với an ninh dữ liệu. Điều này có nghĩa là LabArchives đã thành công trong việc chịu sự kiểm tra kỹ lưỡng về biện pháp bảo mật, chính sách và quy trình, đảm bảo rằng nó đáp ứng các tiêu chuẩn an ninh cao được yêu cầu bởi các cơ quan liên bang.

Việc hợp tác với các viện trong National Institutes of Health (NIH), như Viện Ung thư Quốc gia (NCI) và Trung tâm Quốc gia về Khoa học Chuyển giao (NCATS), càng củng cố vị trí của LabArchives trong ngành. Đối tác này cho phép LabArchives tận dụng kiến thức và hiểu biết của họ để cung cấp một giải pháp phù hợp với các yêu cầu của các cơ quan chính phủ.

Kế hoạch của LabArchives để đạt được ủy quyền từ StateRAMP trong tương lai cũng nhấn mạnh cam kết của nó đối với các biện pháp bảo mật toàn diện. StateRAMP là một chương trình chứng chỉ khác tập trung vào yêu cầu an ninh của các cơ quan chính phủ bang. Bằng việc có được ủy quyền từ StateRAMP, LabArchives sẽ thể hiện cam kết của mình đối với việc đáp ứng tiêu chuẩn an ninh cụ thể của các cơ quan chính phủ cả ở cấp liên bang và bang.

Nhìn chung, việc LabArchives đạt được danh hiệu “In-Process” và cam kết của nó để có được ủy quyền từ StateRAMP khẳng định vị trí của nó là một nhà cung cấp đáng tin cậy các giải pháp ELN cho các cơ quan chính phủ. Việc sử dụng rộng rãi của nó trong các tổ chức nghiên cứu hàng đầu của các tổ chức học thuật, thương mại và chính phủ là một minh chứng cho tầm quan trọng đặt vào an ninh dữ liệu và khả năng đáng tin cậy trong ngành.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của LabArchives.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *