Specialmedicinsk står inför potentiella värdepappersanspråk på grund av påståenden om vilseledande information

Författare:

Envoy Medical, Inc. (NASDAQ: COCH) utreds av det globala investerarrättsföretaget Rosen Law Firm för potentiella värdepappersanspråk. Anklagelserna antyder att Envoy kan ha gett vilseledande affärsinformation till allmänheten, vilket har lett till förluster för investerare.

Om du är aktieägare i Envoy och har köpt deras värdepapper kan du vara berättigad till ersättning utan att behöva betala några kostnader. Rosen Law Firm förbereder för närvarande en grupptalan för att driva återvinning av investerarnas förluster.

För att ansluta dig till den potentiella grupptalan kan du besöka https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=21369 eller kontakta Phillip Kim, Esq. på 866-767-3653 eller via e-post på [email protected] för mer information.

Denna utredning fokuserar på Envoy’s offentliggörande den 19 december 2023, i en rapport till den amerikanska Securities and Exchange Commission. Offentliggörandet angav att Envoy’s tidigare utfärdade ej granskade delårsrapporter inte längre kan lita på. Envoy hänvisade till ett fel i bokföringsbehandlingen av en framåtriktad köpavtal, vilket skulle kräva omarbetning av de berörda periodens finansiella rapporter.

Konsekvenserna av detta offentliggörande resulterade i en nedgång av Envoy’s aktiekurs med $0.27 per aktie eller 10% den 20 december 2023, och stängde på $2.25 per aktie.

Rosen Law Firm uppmanar investerare att välja kvalificerad rådgivning med en bevisad meritlista av framgång i ledande roller. Det är viktigt att välja ett advokatföretag med erfarenhet, resurser och erkännande från branschen vid förföljandet av värdepappersgrupptalan. Rosen Law Firm är specialiserade på värdepappersgrupptalan och aktieägares skadestånds­tvister, med en märkbar prestation av att säkra den största värdepappersgrupptalan mot ett kinesiskt företag. Företaget har en imponerande meritlista av att återvinna hundratals miljoner dollar för investerare.

För uppdateringar kan du följa Rosen Law Firm på LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/the-rosen-law-firm), Twitter (https://twitter.com/rosen_firm), eller Facebook (https://www.facebook.com/rosenlawfirm/).

Observera att advokatreklam och tidigare resultat inte garanterar liknande utfall. För mer information kan du kontakta Laurence Rosen, Esq. eller Phillip Kim, Esq. på The Rosen Law Firm eller besöka deras webbplats på www.rosenlegal.com.

Källa: The Rosen Law Firm, P.A.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *