Solana: En oroande framtid för kryptomarknaden

Författare:

Solana (SOL) har nyligen upplevt en betydande ökning av långa likvideringar. Den 2 april sjönk priset på myntet till under 180 dollar under en handelssession, vilket resulterade i en total förlust på 11 miljoner dollar på grund av dessa likvideringar. Långa likvideringar inträffar när värdet på en tillgång plötsligt minskar, vilket tvingar handlare med öppna positioner att lämna sina positioner. Å andra sidan var korta likvideringar endast på 3 miljoner dollar samma dag.

Effekten av dessa långa likvideringar är bara ett tecken på SOL:s sjunkande prestanda. När man analyserar SOL:s terminsmarknad finns det en nedåtgående trend vad gäller pessimistiska stämningar sedan början av månaden. Terminskontraktens öppna ränta, vilket mäter det totala antalet obeslutade eller ouppgjorda kontrakt, har minskat med 20% sedan den 1 april och nått 2,88 miljarder dollar. Denna nedgång tyder på att marknadsaktörerna avslutar sina positioner utan att öppna nya, vilket indikerar brist på förtroende för SOL:s framtida möjligheter.

En annan oroande faktor är finansieringsräntan för SOL på olika kryptobörser. Trots att finansieringsräntan förblev positiv har den minskat med nästan 90% sedan början av april och nådde en 60-dagars låg nivå. Denna nedgång indikerar en minskad efterfrågan på långa positioner och en minskning av det optimistiska momentumet. När långa handlare börjar dra sig tillbaka från marknaden innebär det ofta att marknaden är överhettad och kan resultera i en nedgång i köptrycket, vilket leder till en minskning av priset på den underliggande tillgången.

Dessa oroande tecken på SOL:s terminsmarknad väcker frågor kring myntets rykte och marknadsstämningen. Det har varit en minskning av social dominans och socialt volym med 50% respektive 57% under de senaste två veckorna, vilket bekräftar en minskning av engagemang på olika sociala medieplattformar. Denna minskning av social aktivitet överensstämmer med den sjunkande optimistiska stämningen och signalerar en potentiell förlust av förtroende för SOL:s framtida prestanda.

När SOL:s terminsmarknad fortsätter att visa tecken på svaghet och sjunkande investerarstämning bör investerare och handlare vara försiktiga och noga följa utvecklingen de kommande dagarna för att kunna fatta informerade beslut.

Källor:
cointelegraph.com
coindesk.com

Vanliga frågor:

Vad är en lång likvidering?

En lång likvidering inträffar när värdet på en tillgång plötsligt minskar, vilket tvingar handlare med öppna långa positioner att lämna sina positioner. Detta kan leda till förluster för handlarna.

Vad är terminskontraktens öppna ränta?

Terminskontraktens öppna ränta är det totala antalet obeslutade eller ouppgjorda kontrakt på en terminsmarknad. Det används ofta som en indikator för marknadsaktivitet och investerarstämning.

Vad är finansieringsränta?

Finansieringsränta är den ränta som betalas av en part till en annan inom krypto-terminsmarknaden för att balansera skillnaden i priset mellan terminsmarknaden och spotmarknaden.

Vad är social dominans och socialt volym?

Social dominans är ett mått på den specifika kryptomyntets dominerande närvaro och engagemang på sociala medieplattformar. Socialt volym mäter det totala antalet sociala medieinlägg och diskussioner relaterade till myntet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *