Peking Kina-Tyskland Forum Belyser Samarbete och Investeringsmöjligheter

Författare:

Det nyligen hållna Beijing China-Tyskland Forum för industriellt samarbete och utveckling samlade viktiga aktörer inom affärsvärlden för att utforska nya möjligheter till samarbete. Arrangerat av Shunyi District People’s Government i Peking, syftade forumet till att stärka ekonomiska och teknologiska band mellan Kina och Tyskland (Europa).

Under evenemanget ägde flera engagerande aktiviteter rum, inklusive ”Öppet för Vinn-vinn-samarbete” Kina-Tyskland Dialogen för små och medelstora företag där tyska företag och industriella parker utforskade innovationsdriven utveckling. Branschspecifika delkonferenser fokuserade på ny energi och intelligenta fordon, samt den digitala ekonomin och erbjöd en plattform för diskussioner och utbyten.

Ett av höjdpunkterna på forumet var Kina-Tyskland (Kina-Europa) Forum för Ekonomiska och Teknologiska Utbyten och Samarbeten för Dolda Mästare. Denna händelse syftade till att visa framgångsrika samarbeten mellan dolda mästarföretag, innovativa små och medelstora företag samt internationella institutioner. Dessutom erbjöd ett Kina-Tyskland (Kina-Europa) Ekonomiskt och Teknologiskt Interaktionsområde en plats för nätverkande och upptäckt av investeringsmöjligheter.

För framtiden siktar Shunyi District på att lära sig av internationella bästa praxis och ytterligare förstärka policys som främjar öppet samarbete med Tyskland och Europa. Genom att locka dolda mästare, innovativa små och medelstora företag samt internationella institutioner, hoppas de driva vetenskaplig och teknologisk innovation samtidigt som de främjar industriell utveckling. Dessutom planerar distriktet att underlätta utbyte av talanger och information, stärka banden mellan Kina och Tyskland (Europa).

Beijing China-Tyskland Forum tjänar som en trampsten mot att skapa en modell för internationellt ekonomiskt och teknologiskt samarbete. Genom att uppmuntra partnerskap och investeringar har forumet banat väg för fortsatt samarbete och tillväxt mellan de två regionerna.

För mer information om det aktuella marknadsläget, prognoser och fakta som inte nämns i artikeln, klicka på länkarna nedan för att läsa om de viktigaste punkterna som betonas under Beijing China-Tyskland Forum för industriellt samarbete och utveckling:

1. Beijing China-Tyskland Forum: Officiell webbplats för Beijing China-Tyskland Forum för mer information och uppdateringar om framtida evenemang och initiativ.
2. DW – Tysklands Angela Merkel i Kina: Utsikten från Peking: En nyhetsartikel som diskuterar Kina-Tyskland förbindelserna och senaste utvecklingarna i det bilaterala samarbetet.
3. SCMP – Hur Kina-Tyskland förbindelserna har utvecklats: Dessa nyckelmoment förklarar: En djupgående analys av historisk kontext och milstolpar i Kina-Tyskland förbindelserna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *