Ökad efterfrågan på installation av solceller på tak driver marknadstillväxten

Författare:

Den globala marknaden för solceller på tak upplever en betydande tillväxt på grund av den ökande efterfrågan på hållbara energiresurser och ökningen av medvetenheten om koldioxidutsläpp. Som ett resultat prognostiseras marknaden nå 89,8 miljarder dollar år 2032 och växa med en årlig tillväxttakt (CAGR) på 5,8% mellan 2023 och 2032.

En av huvudfaktorerna för marknadstillväxt är antagandet av solceller på tak, vilket stöds av regeringens initiativ för att minska koldioxidutsläppen och övergången till hållbar energi. Dock utgör de höga initiala investeringskostnaderna fortfarande en begränsning. Trots detta erbjuder marknaden möjligheter till expansion genom efterfrågan på rena energiresurser, skattelättnader och gröna subventioner.

När det gäller implementeringen har segmentet för markmonterade solenergilösningar för närvarande den största marknadsandelen, drivet av användningen av solarmarker och nödutrustning. Men segmentet för takmonterade solceller förväntas växa med den högsta CAGR på 6,2% mellan 2023 och 2032, då regeringarna fokuserar på utvecklingen av solenergi på tak.

Kristallinsk kisel dominerar för närvarande marknaden och står för över fyra femtedelar av marknadsintäkterna. Detta beror på dess kostnadseffektivitet och en väletablerad försörjningskedja. Däremot förväntas segmentet för tunnfilm växa med den högsta CAGR på 7,0% under prognosperioden på grund av dess tillämpning i kommersiella byggnader.

Segmentet för elanslutna solcellsanläggningar har för närvarande den största marknadsandelen, då regeringar och företag investerar i förnybar elproduktion. Å andra sidan förväntas segmentet för fristående system ha den högsta CAGR på 6,2%, drivet av regeringsincitament och efterfrågan på solcellspaneler på tak i lantliga och fristående områden.

Den industriella sektorn dominerar marknaden, följt av kommersiella sektorn. Den industriella sektorn använder solceller på tak som säkerhetskopiering för nödsituationer, medan den kommersiella sektorn drar nytta av infrastrukturell utveckling och övergången till hållbar elproduktion.

Asien-Stillahavsområdet innehar för närvarande den största marknadsandelen, med stora utvecklingsländer som investerar kraftigt i infrastruktur och ren energi. Regionen förväntas också ha den högsta CAGR på 6,2% mellan 2023 och 2032.

Några av de viktigaste aktörerna på marknaden för solceller på tak inkluderar Jinko Solar Holding Co. Ltd., JA Solar Holdings Co. Ltd., Trina Solar Co. Ltd., LONGi Group, Canadian Solar Inc. och First Solar Inc.

Vanliga frågor:

Vad är solceller på tak?

Solceller på tak är en teknologi som möjliggör produktion av elektricitet från solenergi genom att installera solcellspaneler på taket på byggnader eller strukturer.

Vad är CAGR?

CAGR står för Compound Annual Growth Rate och representerar den genomsnittliga årliga tillväxthastigheten under en given tidsperiod.

Vilka är de största marknadssegmenten för solceller på tak?

De största marknadssegmenten för solceller på tak är för närvarande markmonterade solenergisystem och kristallinsk kiselteknologi.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *