FDA köper XPS-licens för in-house simuleringsverktyg

Författare:

Det amerikanska livsmedels- och läkemedelsverket (FDA) har meddelat att de har förvärvat en licens för XPS (eXtended Particle Simulations) programvaran för simulering, utvecklad av företaget Research Center Pharmaceutical Engineering (RCPE) och distribuerad av InSilicoTrials. XPS har visat sig vara en avancerad simuleringsprogramvara baserad på metoden för diskreta element (DEM). Den används för att förutsäga processer med granulära material och förbättra effektiviteten och produktkvaliteten inom den farmaceutiska industrin.

Programvaran använder avancerade kontaktmodeller för att exakt beskriva flödesbeteendet hos granulära material, vilket gör den värdefull för processoptimering. XPS kan hantera simuleringar med upp till 100 miljoner partiklar och erbjuder snabb exekvering, vilket gör att den kan användas på vanliga stationära datorer.

FDA:s beslut att köpa XPS-licensen kommer efter ett framgångsrikt samarbete med RCPE, där fokus låg på pulverflöde och mixing i en kontinuerlig tillverkningslinje. XPS användes för att förutsäga Residence Time Distributions (RTDs) och validerade dem med experimentella data insamlade vid RCPE:s anläggning i Österrike. De framgångsrika simuleringarna visade programvarans kapabiliteter och ledde till att FDA antog XPS.

RCPE och InSilicoTrials ser detta samarbete som en betydande milstolpe inom utvecklingen av beräkningsrelaterad teknik inom den farmaceutiska industrin. Användningen av XPS kan optimera forsknings- och utvecklingsprocesser, minska behovet av fysiska experiment och effektivisera den farmaceutiska tillverkningen.

Resultaten av detta samarbete har delats på konferenser och framtida publikationer i vetenskapliga tidskrifter med granskning av experter förväntas.

Farmaceutisk industri och dess utmaningar och möjligheter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *