Den växande marknaden för hissar och rulltrappor inom byggbranschen

Författare:

Den globala marknaden för hissar och rulltrappor förväntas ha en betydande tillväxt under de kommande åren. Enligt Technavio beräknas marknaden växa med 76,7 miljarder USD från 2024 till 2028, med en årlig tillväxt på 10,13%. Denna tillväxt kan tillskrivas olika faktorer, som den ökande efterfrågan på smarta hissar och trenden mot hissunderhåll med IoT-plattformar.

En av de viktigaste drivkrafterna för marknadstillväxten är internet of Things (IoT) inverkan på hiss- och rulltrappssystem. IoT-tekniken möjliggör prediktiv och föreskrivande underhåll, förbättrar bygg- och utrustningskontroll samt ökar serviceeffektiviteten. Ledande företag inom branschen, som KONE Corp. och Mitsubishi Electric Corp., investerar i IoT och artificiell intelligens (AI)-teknik för att öka effektiviteten och minska driftstopp. Till exempel övervakar KONE’s IoT-aktiverade hisssystem, med hjälp av IBM Watson IoT-plattformen, prestandan i realtid och modifierar underhållet därefter.

Marknaden upplever även fokus på modernisering och hållbarhet. Avancerade teknologier som kabelfria system, regenerativ bromsning och destinationssändning är trendande. Byggprojekt och mass-transportsystem är stora konsumenter på marknaden, där säkerhetsföreskrifter och energieffektivitet är centrala frågor. För att möta dessa krav investerar företag inom branschen i forskning och utveckling för att skapa innovativa lösningar.

Trots detta står marknaden inför vissa utmaningar. En av de största utmaningarna är företagens motvilja att modernisera sina hisssystem för energibesparingar. Även om hissar står för en mindre del av energiförbrukningen i kommersiella byggnader, har de potential för betydande elbesparingar genom avancerade drivsystem. De höga initiala kostnaderna för modernisering, uppskattade till 50 000-75 000 USD per vagn, försvårar återhämtningen av investeringar.

Trots dessa utmaningar förväntas hiss- och rulltrappsmarknaden fortsätta att expandera under de kommande åren. Marknaden erbjuder möjligheter för tillväxt och innovation, drivet av den ökande efterfrågan på vertikala och horisontella transportsystem i kommersiella och bostadsbyggnader. Ledande aktörer inom branschen fokuserar på innovation, kvalitet och kostnadseffektivitet för att uppnå en konkurrensfördel.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *