World Hepatitis Summit 2024: Pokrok a boj proti hepatitíde

Author:

Svetový samit o hepatitíde (WHS) 2024 sa bude konať v Lisabone od 9. do 11. apríla a privíta odborníkov z celého sveta z rôznych oblastí, aby diskutovali o najnovších pokrokoch v prevencii, diagnostike a liečbe hepatitídy. Cieľom samitu je zlepšiť prístup k testovaniu, očkovaniu a liečebným službám pre vírusovú hepatitídu pomocou inovatívnych prístupov.

Svetový aliancia hepatitídy (WHA) a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) predstavia na samite jedinečnú správu, ktorá sa zameriava na úroveň stigmatizácie a diskriminácie, ktorej čelia ľudia žijúci s hepatitídou v Európe. Správa odhaľuje, že 50% jednotlivcov s hepatitídou B a C pociťuje problémy pri zverejnení svojho ochorenia a približne štvrtina neinformovala svoje rodiny alebo priateľov o svojom diagnóze. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uznáva, že odstránenie stigmy okolo hepatitídy je kľúčové pre jej odstránenie do roku 2030.

Počas otváracieho dňa samitu WHO zverejní svoju správu „2024 Global Hepatitis Report“, poskytujúcu komplexné údaje o epidemiológii, pokrytí službami a prístupnosti v liečbe vírusovej hepatitídy. Správa obsahuje informácie z 187 krajín a zdôrazňuje regionálne perspektívy a konkrétne kroky na zlepšenie intervenčných opatrení. Zároveň zdôrazňuje dôležitosť využívania skúseností získaných počas pandémie COVID-19.

Svetový samit o hepatitíde organizuje Svetová aliancia hepatitídy, je spolupatrocinovaný WHO a podporovaný Ministerstvom zdravotníctva Portugalska. Jeho cieľom je pomôcť krajinám dosiahnuť ciele potrebné na odstránenie vírusovej hepatitídy. Samit sa uskutoční osobne aj virtuálne.

Vírusová hepatitída zostáva významným celosvetovým zdravotným problémom, pričom v roku 2019 bolo zaznamenaných 1,1 milióna úmrtí. Viac ako 350 miliónov ľudí na celom svete žije s vírusovou hepatitídou, čo vedie k ochoreniam ako cirhóza a rakovina pečene. Cieľom samitu WHS 2024 je riešiť tieto výzvy a pripraviť pôdu pre odstránenie vírusovej hepatitídy.

FAQ

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *