Strategické partnerstvo Aforza a LTIMindtree na podporu digitálnej transformácie v CRM a TPM pre odvetvie spotrebiteľských produktov

Author:

Odvetvie spotrebiteľských produktov je plné konkurencie a neustáleho úsilia o získanie tržného podielu a udržanie kroku s meniacimi sa požiadavkami zákazníkov. Aforza a LTIMindtree sa spojili v strategickom partnerstve, aby posunuli digitálnu transformáciu v rámci riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM) a riadenia obchodnej propagácie (TPM) v tomto odvetví.

V súčasnosti sa zákazníci stále viac obracajú na online nákupy a očakávajú personalizované skúsenosti, čo vyvoláva potrebu pokročilých digitálnych riešení. Aforza a LTIMindtree sa touto potrebou zaoberajú a ponúkajú nástroje a aplikácie, ktoré poskytujú real-time informácie a umožňujú firmám optimalizovať svoje prevádzkové procesy.

Podľa predpovedí trhu sa očakáva, že odvetvie spotrebiteľských produktov bude v nasledujúcich rokoch rásť. Rastúce disponibilné príjmy, urbanizácia a zmeny v životnom štýle prispievajú k dopytu po rôznych spotrebiteľských produktoch. Deloitte v svojom správe uvádza, že celosvetový trh s spotrebiteľskými produktmi sa do roku 2025 očakáva dosiahnutie hodnoty 1,6 bilióna dolárov.

Spoločnosti v tomto odvetví však čelia aj viacerým výzvam. Medzi ne patria napríklad erózia marže, ušlé príležitosti na zisk a neefektívne riadenie obchodných propagácií. Firmy potrebujú účinné stratégie na ochranu marže, zabezpečenie kontroly cien a optimalizáciu obchodných propagácií s cieľom dosiahnuť maximálnu ziskovosť. Okrem toho sú aj dodržiavanie noriem a riziká týkajúce sa podvodov v prevádzke prostredím, ktoré si vyžadujú robustné opatrenia na riadenie a predchádzanie takýmto incidentom.

Spolupráca medzi spoločnosťami Aforza a LTIMindtree rieši tieto výzvy poskytovaním komplexnej kontroly cien na viacerých distribučných kanáloch, real-time analytiky a špecifických offline aplikácií pre odvetvie spotrebiteľských produktov. Tieto riešenia umožňujú výrobcom a distribútorom spotrebiteľských produktov zlepšiť distribúciu, dostupnosť, presnosť zásob a plnenie objednávok. Pomáhajú tiež efektívne riadiť normy a vytvárať bezpečné prevádzkové prostredie.

LTIMindtree v spolupráci so skupinou Aforza zriadením Aforza Training Academy ponúka školenia a certifikácie pre odborníkov v tomto odvetví. Táto akadémia pomáha budovať úspech a dôveru na strane zákazníkov, čo zaručuje, že firmy dokážu čo najlepšie využiť digitálne transformačné iniciatívy.

Celkovo má partnerstvo medzi Aforzou a LTIMindtree potenciál ponúknuť nebývalú hodnotu zákazníkom v odvetví spotrebiteľských produktov. Tieto riešenia posilnia rast, inovácie a udržateľný úspech, čo umožní firmám prekvitať v rýchlo meniacom sa trhu.

Ďalšie informácie o spoločnostiach Aforza a LTIMindtree nájdete na ich oficiálnych webových stránkach:
– Aforza
– LTIMindtree

Často kladené otázky:
1. Prečo je dôležitá digitálna transformácia v odvetví spotrebiteľských produktov?
– Digitálna transformácia pomáha firmám optimalizovať prevádzkové procesy, zlepšovať riadenie obchodných propagácií a poskytovať personalizované skúsenosti zákazníkom.

2. Čo znamená CRM a TPM?
– CRM (Customer Relationship Management) je systém na riadenie vzťahov so zákazníkmi, ktorý pomáha firmám spravovať a zlepšovať interakcie so zákazníkmi.
– TPM (Trade Promotion Management) je systém na riadenie obchodných propagácií, ktorý pomáha firmám optimalizovať využitie zdrojov v rámci marketingových akcií.

3. Aké sú výzvy, ktorým čelí odvetvie spotrebiteľských produktov?
– Medzi hlavné výzvy patria erózia marže, neefektívne riadenie obchodných propagácií a riziká týkajúce sa dodržiavania noriem a podvodov v prevádzke.

4. Aké výhody ponúka partnerstvo medzi Aforzou a LTIMindtree?
– Partnerstvo prináša komplexné riešenia, ako je omnichannel kontrola cien, real-time analýza a offline aplikácie pre odvetvie spotrebiteľských produktov. Pomáha tiež budovať dôveru a úspech zákazníkov prostredníctvom školení a certifikácií.

Sorca:
– Zdroj: Tlačová správa Aforza a LTIMindtree

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *