Globalný trh s jednosmernými (DC) elektromotormi sa má v nasledujúcich rokoch zvýšiť.

Author:

Celosvetový trh s priamym prúdovým (DC) motorom sa očakáva, že v období od roku 2024 do 2028 zažije významný rast podľa správy od spoločnosti Technavio. Trh sa predpokladá, že bude rástť v kompozitnom ročnom miernom tempách (CAGR) 12,66 %, čo by malo viesť k odhadovanému rastu vo výške 25,35 miliárd USD.

Jedným z kľúčových faktorov tohto rastu je stúpajúce prijatie bezkartáčových DC (BLDC) motorov. Tieto motory ponúkajú vyššiu účinnosť, rýchlu odozvu a tichú prevádzku v porovnaní s tradičnými kartáčovými DC motormi. BLDC motory vyžadujú senzory pre elektronickú komutáciu, čo zvyšuje komplexitu dizajnu a náklady. Na adresovanie tohto problému sa objavila technológia bez senzorov, ktorá redukuje potrebu drahých hallových senzorov a zložitých regulátorov, čím rozširuje aplikácie BLDC motorov.

Ďalším významným faktorom prispievajúcim k rastu trhu s DC motorom je zvyšujúci sa dopyt po elektrických vozidlách a obnoviteľných energetických systémoch. DC motory zohrávajú kľúčovú úlohu v automobilovom priemysle, najmä v elektrických a hybridných vozidlách. Okrem toho sú dôležité faktory pre odvetvie dostupnosť a cena podstatných zložiek ako medi a komutátorový materiál.

Na trhu sa tiež pozoruje trend k využitiu bezkartáčových DC motorov a AC motorov s riadením DC kvôli ich vyššej účinnosti a dlhšej životnosti. Dôležitú úlohu na trhu s DC motorom zohrávajú aj energetické a riadiace systémy, ako sú meniče a invertory.

Napriek pozitívnemu výhľadu sa trh stretáva s výzvami. Preťaženie a vysoké prevádzkové teploty predstavujú hrozbu pre výkonnosť motora. Faktory ako nízky izolačný odpor, drsné podmienky a odpor vinutia motora prispievajú k výrobe tepla. Medené nečistoty môžu spôsobiť vibrácie a zvýšenia teploty, čo ovplyvňuje celkovú výkonnosť DC motorov. Tieto výzvy, spolu s rastúcim dopytom po energeticky efektívnych a cenovo dostupných riešeniach, je potrebné riešiť prostredníctvom výskumu a vývojových úsiliach.

Celkovo povedané, globálny trh s DC motorom stojí pred významným rastom v nasledujúcich rokoch. Prijatie BLDC motorov, dopyt po elektrických vozidlách a potreba čistejších a efektívnejších energetických riešení sú hnacími silami tohto rozvoja. Avšak výzvy spojené s výrobou tepla a výkonnosťou motorov je potrebné prekonať, aby sa plne využil potenciál trhu.

Pre viac informácií o globálnom trhu s DC motorom sa môžete pozrieť na správu od Technavia na Technavio DC Motor Market Report.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *