Clearwater Analytics prevzalo analytické riešenia od spoločnosti Wilshire Advisors

Author:

Clearwater Analytics, popredný poskytovateľ riešení pre riadenie investícií založených na službách SaaS, účtovníctvo, správu a analytiku, oznámil, že uzavrel dohodu o prevzatí analytických riešení pre riziko a výkonnosť od spoločnosti Wilshire Advisors LLC, globálneho poskytovateľa finančných služieb. Táto spolupráca umožní Clearwater Analytics posilniť svoju pozíciu na trhu inštitucionálnych majiteľov aktív. Predpokladá sa, že akvizícia sa dokončí v druhom štvrťroku 2024 za podmienok bežného ukončenia.

Nová platforma s názvom Clearwater Wilshire Analytics poskytne vylepšené analytické schopnosti pre správcov investícií a inštitucionálnych majiteľov aktív, ako sú verejné penzijné plány, poisťovacie spoločnosti, nadácie a fondy. Táto platforma podporí zákazníkov vypočítavaním výkonnosti a prideľovaním rizika, konštrukciou portfólia na úrovni cenných papierov, objavovaním nových strategií, prístupom k vysokokvalitným modelom portfólia a identifikáciou investičných príležitostí na maximalizáciu výnosov a minimalizáciu rizika.

Clearwater plánuje investovať do vytvorenia moderného užívateľského rozhrania, rozšírenia plášťa aktív a doplnenia svojich existujúcich služieb o schopnosti platformy od Wilshire. Tým sa etablovať ako popredný poskytovateľ komplexných a výkonných riešení pre riziko a výkonnosť, čo prinesie výhody zákazníkom oboch spoločností.

Analytické riešenia od Wilshire majú dlhú históriu excelentnosti a obľuby u zákazníkov po celom svete. Akvizícia zo strany Clearwateru urýchli rast týchto analytických nástrojov a poskytne im prístup na trhy, ku ktorým predtým nemali žiadny prístup.

Clearwater zaplatí za aktíva Wilshire približne 40 miliónov dolárov a očakáva získanie približne 7 miliónov dolárov ročných tržieb. Spoločnosti Wilshire bude aj naďalej mať prístup k analytickému softvéru, aby podporovala svojich klientov.

Spolupráca medzi spoločnosťami Clearwater a Wilshire si kladie za cieľ poskytovať vylepšené riešenia pre analýzu rizika a výkonnosti, ktoré zodpovedajú sa meniacim potrebám správcov investícií a inštitucionálnych majiteľov aktív.

Clearwater Analytics pôsobí v odvetví finančných služieb, konkrétne poskytuje riešenia založené na službách SaaS pre riadenie investícií, účtovníctvo, správu a analytiku. Softvér spoločnosti pomáha správcom investícií a inštitucionálnym majiteľom aktív, ako sú verejné penzijné plány, poisťovacie spoločnosti, nadácie a fondy, pri riadení ich portfólií a optimalizácii výnosov pri minimalizovaní rizika.

Akvizícia analytických riešení pre riziko a výkonnosť od spoločnosti Wilshire Advisors LLC posilní pozíciu Clearwateru na trhu inštitucionálnych majiteľov aktív. Nová platforma, Clearwater Wilshire Analytics, ponúkne vylepšené analytické schopnosti pre správcov investícií, umožňujúc im robiť informované rozhodnutia založené na výkonnosti, prideľovaní rizika, konštrukcii portfólia na úrovni cenných papierov a identifikácii investičných príležitostí.

Integráciou schopností spoločnosti Wilshire do existujúcich služieb Clearwateru sa spoločnosť zameriava na to, aby sa stala popredným poskytovateľom komplexných a výkonných riešení pre riziko a výkonnosť. Clearwater plánuje investovať do vytvorenia moderného užívateľského rozhrania, rozšírenia plášťa aktív a využitia analytických nástrojov poskytovaných spoločnosťou Wilshire.

Analytické riešenia od Wilshire už získali uznávanie a obľubu u zákazníkov po celom svete a akvizícia zo strany Clearwateru ich rast urýchli a poskytne im prístup na nové trhy, ktoré predtým boli obmedzené vo využívaní takýchto schopností.

Z finančného hľadiska zaplatí Clearwater približne 40 miliónov dolárov za aktíva Wilshire. Predpokladá sa, že akvizícia bude vygenerovať približne 7 miliónov dolárov ročných tržieb. Okrem toho spoločnosť Wilshire bude mať aj naďalej prístup k analytickému softvéru pre podporu svojich klientov.

Spolupráca medzi spoločnosťami Clearwater a Wilshire je hnacou silou spoločného cieľa poskytovať vylepšené riešenia pre analýzu rizika a výkonnosti. Tým, že zodpovedá meniacim sa potrebám správcov investícií a inštitucionálnych majiteľov aktív, cieľom tejto spolupráce je podpora informovaného rozhodovania a v konečnom dôsledku maximálne zhodnocenie výnosov a efektívne riadenie rizika.

Pre viac informácií o spoločnosti Clearwater Analytics a jej službách, navštívte oficiálnu webovú stránku: Clearwater Analytics.

Článok bol vypracovaný na základe informácií z nasledovného článku: [vložte odkaz na zdrojový článok]

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *