Zaktualizowanie informacji na temat możliwego przejęcia DS Smith przez International Paper

Author:

Firma International Paper ogłosiła, że dokonała znaczących postępów w procesie wzajemnego sprawdzania ze strony przyszłego przejęcia DS Smith. International Paper planuje przejęcie całkowitego kapitału zakładowego DS Smith w ramach umowy, która wzmocni działalność obu firm w branży opakowaniowej.

Opakowania kartonowe są kluczowym elementem działalności DS Smith, a International Paper uważa, że połączenie obu firm poprawi ich ofertę zrównoważonych rozwiązań opakowaniowych na atrakcyjnych i rosnących rynkach. Europejskie dochody International Paper wynoszą obecnie około 1,5 miliarda dolarów, co stanowi 84% ich działalności opakowaniowej.

Rada Dyrektorów International Paper oraz zatrudniony zewnętrzny doradca Merrill Lynch International przeanalizowali potencjalne synergizmy wynikające z połączenia. Spodziewają się, że połączona firma wygeneruje co najmniej 514 milionów dolarów rocznie na czysto przed opodatkowaniem do końca czwartego roku po zakończeniu przejęcia. Wsparcie to ma pochodzić z oszczędności w obszarze operacyjnym, kosztach ogólnych oraz zakupach, a także z pewnych dodatkowych źródeł przychodów.

International Paper szacuje, że całkowite koszty osiągnięcia tych synergii wyniosą około 370 milionów dolarów. Zakładają również, że około 33% synergii zostanie osiągnięte do końca pierwszego roku po zakończeniu transakcji, a pozostałe 66% i 95% zostanie osiągnięte odpowiednio do końca drugiego i trzeciego roku.

Przejęcie DS Smith jest zgodne z strategią International Paper mającą na celu wzmocnienie działalności w zakresie kartonowego opakowania w Europie. Przejęcie to może stworzyć znaczną wartość dla udziałowców obu firm.

Warto podkreślić, że ogłoszenie precyzuje, że ostateczna decyzja o przejęciu DS Smith nie została jeszcze podjęta i istnieje pewien stopień niepewności, czy transakcja zostanie sfinalizowana.

Jeżeli jesteś zainteresowany/na dodatkowymi informacjami na temat branży opakowań i prognoz rynkowych, możesz odwiedzić stronę Packaging Digest.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *