STLLR Gold ogłasza wyniki badań laboratoryjnych z programu wiercenia infilacyjnego w miejscu złoża Windjammer South w projekcie Tower Gold

Author:

STLLR Gold Inc. ogłosiła wyniki badań laboratoryjnych z programu wiercenia infilacyjnego i potwierdzającego w miejscu złoża Windjammer South, zlokalizowanego w projekcie Tower Gold w Timmins, Ontario, Kanada. Wyniki potwierdzają ciągłość mineralizacji w modelu bloku Tower MRE.

Należy do nich rdrążenie symbolu MGH23-468, które przecięło 1,63 g/t Au na przestrzeni 102 m, wiercenie MGH23-460 z wynikiem 0,93 g/t Au na przestrzeni 74,65 m oraz wiercenie MGH23-478 z wynikiem 0,69 g/t Au na przestrzeni 115 m.

Całkowita ilość wykonanych wierceń w ramach programu infilacyjnego wynosi obecnie już 129 737 m z planowanych 140 000 m. Firma planuje wykorzystać zwiększoną gęstość wierceń do ulepszenia obszarów, na których prowadzone były badania, poprzez awans na wyższą kategorię zasobów i dalsze dopracowanie modeli geologicznych.

Oprócz wyników badań laboratoryjnych STLLR Gold ogłosiła również nominację Jamesa Gagne na stanowisko wiceprezesa ds. projektów i usług technicznych. Gagne wnosi ze sobą 15-letnie doświadczenie w zakresie operacji górniczych, inżynierii i doradztwa w dziedzinie górnictwa.

Złoże Windjammer South znajduje się w obszarze Golden Highway projektu Tower Gold i wiąże się z krystalizacją kwarcu w metamorficznych osadach wieku Timiskaming. Program wiercenia na obszarze Windjammer South koncentrował się na potwierdzaniu i wypełnianiu szacunku zasobów mineralnych projektu Tower Gold.

Wyniki badań laboratoryjnych oraz nominacja Jamesa Gagne budują dodatkowe zaufanie do modelu bloku Tower MRE i przyczynią się do rozwoju projektów Tower Gold i Colomac Gold.

STLLR Gold Inc. działa w branży górnictwa, a konkretnie zajmuje się eksploracją i produkcją złota. Głównym obszarem działalności firmy jest projekt Tower Gold, znajdujący się w Timmins, Ontario, Kanada. Projekt Tower Gold jest częścią obszaru Golden Highway, znanego z bogatych złóż mineralnych.

Ostatnie wyniki badań laboratoryjnych z programu wiercenia infilacyjnego STLLR Gold w miejscu złoża Windjammer South dostarczyły pozytywnych wskazań mineralizacji. Ponadto, wyniki wierceń, takie jak wiercenie MGH23-468, które przecięło 1,63 g/t Au na przestrzeni 102 m, wskazują na potencjał wydobycia złota w tym obszarze.

Zakończona i opublikowana znaczna część programu wiercenia infilacyjnego umożliwi STLLR Gold awans obszarów poddanych badaniom do wyższej kategorii zasobów. Będzie to miało pozytywny wpływ na oszacowanie zasobów ogólnych i poprawi ekonomiczną rentowność projektu Tower Gold.

Nominacja Jamesa Gagne na stanowisko wiceprezesa ds. projektów i usług technicznych wnosi cenną wiedzę i doświadczenie w firmę. Jego 15-letnie doświadczenie w operacjach górniczych, inżynierii i doradztwie przysłuży się rozwinięciu projektów Tower Gold i Colomac Gold.

Złoże Windjammer South w projekcie Tower Gold wiąże się z krystalizacją kwarcu w metamorficznych osadach wieku Timiskaming. Ta cecha geologiczna stwarza korzystne warunki dla mineralizacji złota. Program wiercenia skoncentrował się na potwierdzeniu i wypełnieniu szacunku zasobów mineralnych projektu Tower Gold, co przyczynia się do modeli geologicznych i zwiększa zrozumienie potencjału złoża.

Prognozy rynkowe dla branży złota wskazują na pozytywny obraz sytuacji. Popyt na złoto nadal jest napędzany różnymi czynnikami, takimi jak niepewności ekonomiczne, napięcia geopolityczne i zabezpieczenie przed inflacją. Globalna pandemia również przyczyniła się do wzrostu popytu na złoto jako bezpieczną przystań. Te czynniki wskazują na korzystny rynek dla operacji eksploracji i produkcji złota STLLR Gold.

Jednak branża górnictwa złota staje również przed wyzwaniami i problemami. Kwestie dotyczące ochrony środowiska, zgodności z przepisami i relacji z lokalnymi społecznościami są istotnymi czynniki we wdrażanych operacjach górniczych. STLLR Gold musi zapewnić odpowiedzialne praktyki górnicze, dbałość o środowisko i nawiązać pozytywne relacje z lokalnymi społecznościami, aby zminimalizować potencjalne negatywne skutki swojej działalności.

Aby uzyskać więcej informacji na temat projektu Tower Gold i STLLR Gold Inc., można odwiedzić ich oficjalną stronę internetową na stllrgold.com.

FAQ:

1. Gdzie znajduje się projekt Tower Gold?
Projekt Tower Gold znajduje się w Timmins, Ontario, Kanada, w obszarze Golden Highway.

2. Jakie są wyniki badań wierceniowych w miejscu złoża Windjammer South?
Wyniki badań laboratoryjnych z programu wiercenia infilacyjnego w miejscu złoża Windjammer South wskazują na ciągłość mineralizacji, między innymi przy wierceń MGH23-468, MGH23-460 i MGH23-478.

3. Kto został mianowany na stanowisko wiceprezesa ds. projektów i usług technicznych w firmie STLLR Gold?
Na stanowisko wiceprezesa ds. projektów i usług technicznych w firmie STLLR Gold został mianowany James Gagne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *