Spadający rynek terminowy Solana budzi obawy

Author:

Solana (SOL) ostatnio doświadczyła znacznego wzrostu długoterminowych likwidacji pozycji. 2 kwietnia cena tej kryptowaluty spadła poniżej 180 dolarów w trakcie sesji handlowej, co przyczyniło się do ogólnej straty wynoszącej 11 milionów dolarów z powodu likwidacji długich pozycji. Likwidacje długoterminowe mają miejsce wtedy, gdy wartość aktywu nagle spada, zmuszając traderów z otwartymi pozycjami do ich zamknięcia. Likwidacje krótkoterminowe w tym samym dniu wyniosły jedynie 3 miliony dolarów.

Jednak wpływ tych likwidacji długoterminowych to tylko jeden z sygnałów słabnącej wydajności SOL. Analiza rynku terminowego SOL ukazuje trend spadkowy w odczuciach pesymistycznych od początku miesiąca. Otwarty interes terminowy, który mierzy całkowitą liczbę nieuregulowanych lub nierozliczonych kontraktów, zmniejszył się o 20% od 1 kwietnia, osiągając wartość 2,88 miliarda dolarów. To obniżenie wskazuje, że uczestnicy rynku zamykają swoje pozycje bez otwierania nowych, co świadczy o braku zaufania do przyszłych perspektyw SOL.

Kolejnym niepokojącym czynnikiem jest stawka finansowania na giełdach kryptowalutowych dla SOL. Pomimo, że stawka finansowania pozostała na poziomie dodatnim, od początku kwietnia obniżyła się znacząco o niemal 90%, osiągając najniższy poziom w ciągu 60 dni. To obniżenie wskazuje na malejące zapotrzebowanie na długie pozycje i spadek optymizmu. Gdy traderzy zaczynają wycofywać się z rynku, często oznacza to przegrzany rynek i może prowadzić do spadku presji kupna, co skutkuje spadkiem ceny danego aktywa.

Te niepokojące sygnały na rynku terminowym SOL wzbudzają obawy dotyczące reputacji tej kryptowaluty i nastrojów na rynku. W ciągu ostatnich dwóch tygodni nastąpił spadek dominacji społecznościowej i wolumenu społecznego o odpowiednio 50% i 57%, potwierdzając zmniejszenie zaangażowania na różnych platformach mediów społecznościowych. Ten spadek aktywności społecznej zgadza się z malejącym sentymentem optymistycznym, sygnalizując potencjalną utratę zaufania do przyszłych wyników SOL.

W miarę jak rynek terminowy SOL nadal wykazuje oznaki słabości i malejącego sentymentu inwestorów, inwestorzy i traderzy powinni ostrożnie obserwować rozwój wydarzeń w nadchodzących dniach, aby podejmować przemyślane decyzje.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *