Raport: Wzrost podatków od nieruchomości jednorodzinnych w USA w 2023 roku

Author:

Nowy raport opublikowany przez ATTOM pokazuje, że łączna liczba podatków od nieruchomości jednorodzinnych w USA w 2023 roku wzrosła dwukrotnie szybciej niż w 2022 roku. Raport przeanalizował dane dotyczące podatków od nieruchomości dla 89,4 miliona amerykańskich domów jednorodzinnych i stwierdził, że w 2023 roku pobrano 363,3 miliarda dolarów podatków od nieruchomości, co stanowi wzrost o 6,9 procent w porównaniu z 339,8 miliardami dolarów w 2022 roku. Tempo wzrostu to największe obserwowane w ciągu ostatnich pięciu lat.

Średni podatek od domów jednorodzinnych w USA wzrosł również o 4,1 procent w 2023 roku, osiągając poziom 4062 dolarów. To kontynuacja wzrostu o 3 procent w poprzednim roku. Efektywna stawka podatku, która pokazuje średni roczny podatek od nieruchomości jako procent przeciętnej oszacowanej wartości rynkowej domów, nieznacznie wzrosła do 0,87 procent z 0,83 procenta w 2022 roku. To pierwszy wzrost efektywnej stawki podatku od nieruchomości od 2017 roku.

Najwyższe efektywne stawki podatku od nieruchomości skupiały się w regionach północno-wschodnich i środkowo-zachodnich. Illinois miało najwyższą efektywną stawkę podatku od nieruchomości wynoszącą 1,88 procenta, a następnie New Jersey, Connecticut, Nowy Jork i Nebraska. Z drugiej strony, najniższe stawki podatku były obserwowane na południu i zachodzie, a Hawaje miały najniższą stawkę wynoszącą 0,31 procenta.

Raport zwrócił również uwagę na różnice w średnich podatkach od nieruchomości w poszczególnych stanach i obszarach metropolitalnych. Stanów północno-wschodnich miały najwyższe średnie podatki od nieruchomości, a wśród nich New Jersey prowadziło z prawie 10-krotnością średniej West Virginia, która posiadała najniższą średnią stawkę. Pod względem obszarów metropolitalnych najwyższe efektywne stawki podatku od nieruchomości miały Illinois, Ohio, Pensylwania i Teksas.

Ogólnie rzecz biorąc, podatki od nieruchomości wzrosły szybciej niż średnia krajowa w ponad połowie analizowanych obszarów metropolitalnych. Ten wzrost podatków od nieruchomości wynika z presji inflacyjnych na koszty funkcjonowania samorządów lokalnych i szkół, wraz ze wzrastającymi wydatkami. Trendy dotyczące stawek podatkowych na nadchodzący rok będą zależały od czynników takich jak wartość nieruchomości i podaż domów na sprzedaż.

FAQ o podatkach od nieruchomości w USA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *