Ogłoszenie pozycji firmowego inwestora River Global Investors LLP w Shanta Gold Limited

Author:

River Global Investors LLP poinformowało o swojej pozycji w Shanta Gold Limited na podstawie publicznie udostępnionego ogłoszenia. River Global Investors LLP posiada i/lub kontroluje 41 000 000 zwykłych papierów wartościowych o nominałach 0,01 pensa w Shanta Gold Limited, co stanowi około 3,8993% ogólnej liczby akcji.

Dodatkowo, River Global Investors LLP dokonało sprzedaży 2 000 000 zwykłych papierów wartościowych o nominałach 0,01 pensa po cenie jednostkowej 0,1420.

Ogłoszenie nie obejmuje żadnych transakcji pochodnych rozliczanych gotówkowo ani transakcji pochodnych rozliczanych akcjami, takich jak opcje lub umowy dotyczące zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych.

Firma River Global Investors LLP nie podjęła żadnych umów zabezpieczających ani opcji dotyczących papierów wartościowych Shanta Gold Limited. Podobnie nie podjęto żadnych umów, aranżacji ani porozumień dotyczących praw do głosu ani przyszłego nabycia lub zbycia odpowiednich papierów wartościowych.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z Wydziałem Zgodności Operacyjnej River Global Investors LLP pod numerem +44 20 3327 5653.

To publiczne ogłoszenie zostało złożone zgodnie z zasadą 8 Kodeksu dotyczącego przejęć i zostało przesłane do usługi informacyjnej regulacyjnej. Kodeks i dalsze szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Panelu pod adresem www.thetakeoverpanel.org.uk.

River Global Investors LLP to firma działająca w branży inwestycyjnej. Zaangażowana jest w kupno i sprzedaż papierów wartościowych, w tym zwykłych papierów wartościowych o nominałach 0,01 pensa takich jak Shanta Gold Limited. Shanta Gold Limited to firma działająca w branży wydobycia złota.

Prognozy rynkowe dla branży wydobycia złota są pozytywne, spodziewa się wzrostu popytu na złoto ze względu na jego status jako bezpiecznej przystani i wykorzystanie w różnych branżach, takich jak jubilerstwo, elektronika i stomatologia. Według raportu Market Research Future, globalny rynek wydobycia złota ma szansę wzrosnąć w tempie rocznym wynoszącym 5,8% w latach 2020-2027. Ten wzrost jest napędzany czynnikami takimi jak rosnące napięcia geopolityczne, niepewności gospodarcze i popyt na złoto jako inwestycję.

Jednak branża wydobycia złota stoi również przed wyzwaniami i problemami. Jednym z głównych problemów jest wpływ wydobycia złota na środowisko, w tym wycinanie lasów, zanieczyszczanie wód i uwalnianie szkodliwych substancji, takich jak rtęć i cyjanki. Firmy w branży są coraz bardziej naciskane, aby przyjmować zrównoważone praktyki i minimalizować swoje ślady ekologiczne.

Innym problemem jest zmienność cen złota. Cena złota jest uzależniona od różnych czynników, takich jak globalne warunki gospodarcze, wydarzenia geopolityczne i wahania kursów walut. Ta zmienność może stwarzać ryzyka i niepewność dla firm działających w branży wydobycia złota.

Więcej informacji o firmie River Global Investors LLP można znaleźć na ich stronie internetowej pod adresem www.riverglobal.com. Aby dowiedzieć się więcej o branży wydobywczej złota oraz nowościach i trendach z nią związanych, warto odwiedzić strony takie jak Mining.com lub Kitco.

Szczegółowe informacje na temat Kodeksu dotyczącego przejęć i wymagań regulacyjnych można znaleźć na stronie Panelu pod adresem www.thetakeoverpanel.org.uk. Kodeks dotyczący przejęć to zbiór reguł i przepisów regulujących przejęcia publicznych spółek w Wielkiej Brytanii, mających na celu zapewnienie uczciwości i przejrzystości w procesie.

FAQ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *