Tittelen på nynorsk: Vantage Foundation støttar UNESCO sine utdanningsinnsatsar i India

Author:

Vantage Foundation, ein sjølvstendig veldedig organisasjon, anerkjenner den avgjerande rolla som Dei sameinte nasjonane sitt utdannings-, vitskapelige og kulturelle organisasjon (UNESCO) spelar for å fremje India si overgang til eit digitalt samfunn. Dei djupgåande innsikta som UNESCO gir i si Utdanningsrapport (SOER) er ei hyllest til deira engasjement for å drive fram positive utdanningsreformer.

«UNESCO New Delhi produserer vår flaggskiprapport om utdanningsrelaterte tema i India, som kunstig intelligens i utdanning, teknisk og yrkesfagleg opplæring, klimaopplæring, og meir,» forklarer Joyce Poan, programspesialist og leiar for utdanningssektoren for UNESCO New Delhi. «Vi har samarbeidd med Vantage om temaet kunstig intelligens og utdanning. Desse rapportane er verdifulle for politikarar sidan dei inneheld oppdatert informasjon og ti konkrete anbefalingar skreddersydd spesielt for India.»

SOER er eit resultat av grundig forsking av ekspertar og er designa for praktisk anvending. «I dag kan vi sjå den konkrete påverknaden i India,» seier Steven Xie, administrerande direktør for Vantage Foundation. «Endå viktigare har dei universelle innsiktane potensialet til å overstige grenser og gi vidtrekkande fordelar utover India.»

Joyce framhevar også dei ulike bruksområda til rapportane. «Våre rapportar er ein verdifull samling av beste praksis og går utover berre å informere politikarar. Dei fungerer også som ei avgjerande kjelde til kunnskap om det valde temaet, til fordel for lærarar, studentar og den breie offentlegdom,» forklarar ho.

Når ho vart spurt om framtidige oppdateringar av kunnskapsbasen, seier Joyce: «I år vil UNESCO New Delhi prioritere kulturell og kunstrelatert opplæring i India. Vår komande rapport vil vise fram beste praksis frå ulike indiske delstatar og strategiar for å forbetre kulturell og kunstrelatert opplæring i heile landet.»

Vantage Foundation og UNESCO New Delhi er saman forplikta til å fremje framifrå utdanning og samfunnsmessig framgang. Desse initiativa har som mål å inspirere den neste generasjonen til å streve etter større prestasjonar både i India og globalt.

For meir informasjon om Vantage Foundation, besøk www.vantage.foundation.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *