SUPCON etablerer senter for innovasjon av humanoid robotar i Zhejiang, Kina

Author:

Introduksjon

Den 28. mars heldt George Cui Shan, styreleiar og administrerande direktør for SUPCON, eit intervju der han drøfta opprettelsen av senteret for innovasjon av humanoid robotar i Zhejiang (kjend som «Innovasjonssenteret») og lanseringa av den første humanoid roboten, Navigator α, som er utvikla av selskapet sjølv. SUPCON, som er den største aksjonæren i Innovasjonssenteret, er begeistra for potensialet for samarbeid mellom akademiske og industrielle aktørar innanfor feltet humanoid robotikk og den framtidige utnyttinga av desse robotane i ulike industrielle scenario.

Innovasjonssenteret

Senteret for innovasjon av humanoid robotar i Zhejiang fokuserer på forsking innan intelligent sansing og kontrollteknologi, samt utvikling av fullt funksjonelle robotar. Det vil fungere som eit omfattande senter for teknologisk forsking, produktutvikling, talentinkubasjon og industriell vekst. Med sterk støtte frå SUPCON styrkar senteret si strategiske visjon om å integrere kunstig intelligens med robotikk og aktivt promotere den intelligente transformasjonen av humanoid robotindustrien.

Roboten Navigator α

Den nyleg lanserte humanoid roboten, Navigator α, er 1,5 meter høg og veier 50 kilo. Den har avanserte maskinvarekomponentar, inkludert ei toppmoderne planetgirkasse, lette humanoid mekaniske armar og ei fingerferdig hand med fleire friheitsgradar. Denne imponerande handa har 15 fingerledd, seks aktive friheitsgradar, ein fingertuppkraft på 10 N, ein lett 600 g konstruksjon og ein imponerande leddhastigheit på 150 gradar per sekund. Navigator α revolusjonerer også mekanismestyring, imitasjonslæring og forsterkingslæring. Gjennom innovative teknologiar, som omfattande kunstig intelligens-modellar, oppnår den banebrytande framgang både innan maskinvare og algoritmar. Den har blitt suksessfullt implementert i fleire praktiske prosjekt.

Framtidaen for humanoid robotar

George understreka at samarbeidet mellom SUPCON og Innovasjonssenteret har som mål å oppnå eit gjennombrot innan kunstig intelligens-teknologi og dens industrielle anvendelse, i motsetning til tradisjonelle humanoid robotar som primært fokuserer på å kople individuelle delar og det overordna systemet. I tida med industriell kunstig intelligens må robotic innovasjon overstige grensene for berre å ha operative evner og omfatte planlegging, der kunstig intelligens blir brukt som ein industriell «hjerne». George uttalte vidare at framtida for humanoid robotar avheng av deira utnytting i spesifikke situasjonar og bransjar. Det er avgjerande å byggje bro mellom teknologisk forsking og industriell etterspørsel for å muliggjere vidare utvikling av industrien.

Industrioversyn

SUPCON opererer innan humanoid robotindustrien, som er ein raskt veksande sektor innanfor den breiare robotikk-industrien. Humanoid robotar er designa for å likne menneske og har evna til å samhandle med menneske og deira omgjevnader. Desse robotane blir implementert i ulike bransjar som produksjon, helsevesen, detaljhandel, underhaldning og meir.

Marknaden for humanoid robotar er venta å oppleve betydeleg vekst dei komande åra. Ifølgje marknadsundersøkingar er den globale marknaden for humanoid robotar forventa å nå ein verdi av 7,26 milliardar dollar innan 2025, med ein årleg vekstrate (CAGR) på 36,2% frå 2020 til 2025. Den aukande etterspørselen etter automatisering, framsteg innan kunstig intelligens og sensor teknologiane, og behovet for robotar i bransjar med komplekse oppgåver driv marknadens vekst.

Utfordringar og moglegheiter

Sjølv om humanoid robotindustrien har eit enormt potensiale, står han også overfor visse utfordringar. Eit av dei største utfordringane er dei høge kostnadene ved utvikling og produksjon av humanoid robotar. Dei avanserte maskinvarekomponentane, sofistikerte algoritmane og presise produksjonsprosessane bidrar til dei samla kostnadene for desse robotane. I tillegg er det avgjerande å sikre tryggleik og pålitelegheit for humanoid robotar, særleg når dei blir implementert i nærkontakt med menneske.

Ein annan utfordring ligg i aksepten og integrasjonen av humanoid robotar i ulike bransjar. Organisasjonar må overvinne motstand mot endring og informere arbeidsstokken om fordelane og potensielle bruksområder for humanoid robotar i dei respektive bransjane. Regulatoriske og etiske omsyn knytt til samhandling mellom menneske og robotar og personvern av data må også bli teke hensyn til.

Likevel, industrien byr på mange moglegheiter for vekst og innovasjon. Når humanoid robotar blir meir sofistikerte, kan dei hjelpe til med å utføre komplekse og repetitive oppgåver, og dermed forbetre produktivitet og effektivitet i ulike sektorar. Desse robotane kan også bli nytta i farlege omgjevnader, for å redusere risikoen for menneskelege arbeidarar. Vidare framsteg innan kunstig intelligens og maskinlæring gjer det mogleg for humanoid robotar å kontinuerleg lære og tilpasse seg omgivelsane, noko som gjer dei meir kapable og allsidige.

Nyttige lenker

For å lære meir om humanoid robotindustrien, marknadsmoglegheiter og utfordringar, kan du besøk dei følgjande lenkene:

[Utgjevaren sin offisielle nettside](https://eksempel.no)
[Marknadsrapport: Humanoid Robot Market](https://eksempel.no)
[Artikkel: Cloud and AI Bring Humanoid Robot Use Cases](https://eksempel.no)

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *