Språk: nn. Tittel: Akero Therapeutics står overfor verdipapirrettssak: Investorer oppfordres til å handle

Author:

Investorar som kjøpte aksjar i Akero Therapeutics, Inc. (NasdaqGS: AKRO) mellom 13. september 2022 og 9. oktober 2023, blir påminna av Kahn Swick & Foti, LLC (KSF) og KSF-partnar Charles C. Foti, Jr., om å sende inn søknader for hovudklagar innan 25. juni 2024. Den børsnoterte søksmålssaka mot Akero Therapeutics, Inc. er førebels i gang i den amerikanske distriktsdomstolen for Nordlige distrikt i California.

Ifølge påstandane blir Akero og nokre av sine leiarar skulda for å ha brote føderale verdipapirlagar ved å ikkje offentleggjere materiell informasjon i løpet av klasseperioden. Desse påståtte utelatingane og vilseieande utsegn inkluderer inkluderinga av pasientar med kryptogen leverskirrose, som ikkje hadde definitiv non-alkoholisk steatohepatitt (NASH), i SYMMETRY-studien for Akeros hovudproduktkandidat, efruxifermin (EFX). Det blir hevda at resultata frå desse pasientane ikkje vart skikkeleg ekskludert frå berekninga av visse sluttstrek, og at studiedesignet introduserte forvirrande faktorar som kunne ha påverka utfalla. Vidare blir det hevda at studien ikkje følgde retningslinjene frå det amerikanske mat- og medikamenttilsynet for å teste ein medisin for å behandle NASH-leverskirrose.

Marknaden byrja avdekkje sanninga 10. oktober 2023, då selskapet offentleggjorde resultata frå 36-vekersstudien. Kunngjeringa førte til ein betydeleg nedgang i Akeros aksjekurs, ned med om lag 70 % frå dagen før si sluttkurs. Som følgje av dette led investorar store økonomiske tap.

Investorar som ynskjer å diskutere sine juridiske rettar og moglege initiativ for erstatning i denne søksmålsklassa vert bedne om å kontakte KSFs administrerande partner Lewis Kahn. Å opptre som hovudklagar krev å sende inn ein søknad til retten innan 25. juni 2024.

KSF, ein av landets leiande boutique advokatfirma for verdipapirrett, representerer eit breitt spekter av klientar, inkludert institusjonelle investorar, hedgefond og privatpersonar som søkjer å få tilbake tap som følgje av bedrageri eller misgjerning frå selskap. Det erfarne advokatfirmaet opererer frå kontor i ulike statar over heile landet.

For å få meir informasjon om KSF og den pågåande søksmålssaka mot Akero Therapeutics, Inc., kan interesserte partar besøke firmaet si offisielle nettside. For spørsmål eller assistanse kan investorar kontakte KSF via e-post eller telefon.

Ansvarsfraskriving: Denne artikkelen er berre til informasjonsføremål og utgjer ikkje juridisk råd.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *