Solana Devnet kjempar mot forstyrringar og returnerer til normal drift

Author:

Solanas devnet har nyleg opplevd forstyrringar, men har no returnert til normal drift etter ein dag med nedetid. Dette er ikkje første gong Solana har opplevd forstyrringar, då hovudnettet tidlegare var avslått i nær fem timar i februar, noko som skapte bekymringar om nettstabilitet.

Eit sentralt utfordringspunkt for Solana har vore trengslaust trafikk grunna høge volum av meimecoin-handel. For å takle denne situasjonen har Anza, ein devshop fokusert på Solana, introdusert versjon v1.18 på devnettet. Oppdateringa har som mål å lindre trengslaust trafikk og forventast å verte implementert på hovudnettet i framtida.

Sjølv om det er gjort tiltak, har sentimentet kring Solanas eigen altcoin, SOL, vore negativt. Over dei siste 24 timane har SOL opplevd ein nedgang på 1,8 %, potensielt påverka av bekymringer om nettverksfeil. Den 19. april var det ein marginal auka i negative omtalar på krypto-fokuserte sosiale media plattformar, noko som indikerer ein overvekt av negativt sentiment samanlikna med positivt sentiment.

Dette negative sentimentet speglar seg òg i derivatmarknaden for SOL, der lange posisjonar i kryptovalutaen har blitt markant redusert medan korte posisjonar har auka. Tradarar forutser no at prisane på SOL vil halde seg stilleståande eller falle ytterlegare på kort sikt.

For å gjenvinne marknadens tillit vil Solanas nettverk måtte takle sine pågåande utfordringar og forbetre stabiliteten. Forbetringar av nettverkets infrastruktur og tiltak for å førebygge forstyrringar vil vere avgjerande for Solanas framtidige suksess.

For meir informasjon om Solana og marknadstrender, kan du besøke den offisielle nettsida til Solana Foundation: Solana.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *