President Joko Widodo inaugurere den 10. verdsvassforums på Bali.

Author:

President Joko Widodo of Indonesia offisielt opna den 10. Verds vatnforumet måndag ved Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC). I opningstalane sine understreka president Widodo den store betydinga av det balinesiske Subak-irrigasjonssystemet, som vart anerkjend som eit UNESCO-verdasarvstad i 2012.

Arrangementet, som vart vertskap av Indonesia, vart hylla av Loïc Fauchon, presidenten i Verdens vatnrådet, som prisa Indonesia som «Verdas Hovudstad for Vatn». Fauchon understreka viktigheten av berekraftig vatnforvalting, teknologidriven innovasjon, og globalt samarbeid.

Under den påfølgande høgnivåsamlinga oppfordra president Widodo alle nasjonar til å gripe denne høve for kollektiv handling og forsterke deira engasjement for å takle vatnrelaterte utfordringar. Med fokus på behovet for kunnskapsdeling, innovative løysingar, og integrert forvalting av vatnressursar oppmoda presidenten om ein samla innsats.

På same tid vart det parlamentariske møtet opna av Puan Maharani, leiar for det indonesiske representanthuset. Maharani formidla parlamentet si støtte til diplomati-driven initiativ for vatnsikkerheit.

Bali Youth Plan, som er ein del av heilskapen i forumet, arrangerte fleire sidearrangement som hadde som mål å engasjere ungdommar i vatnrelaterte spørsmål. Verdsungdomsparlamentet for Vatn-sesjonane og Verdens vatnråd Ungdomsdelegat-sesjonen var blant aktivitetane retta mot ungdomen.

I tillegg såg Fair og Expo under forumet deltaking frå 160 representantar frå 17 land, som presenterte sine vatnrelaterte prosjekt og innovasjonar.

Dagen vart avslutta med eit minneverdig besøk frå verdasleiarar til Ngurah Rai-skogsparken. President Widodo understreka den samla ansvaret for å bevare og verne mangroveskogsekosystemet. Bemerkelsesverdige deltakarar inkluderte statsleiarane frå Indonesia, Aust-Timor, Fiji, Tadsjikistan, Sri Lanka, Ungarn, og Marokko. Visestatsministrar frå Malaysia og Papua Ny-Guinea, samt spesialutsendingar frå Nederland, Frankrike, og Dei sameinte arabiske emirata, deltok òg i ulike arrangement gjennom dagen.

Det 10. Verds vatnforumet fungerer som ein plattform for globale samarbeid og samla innsats for å takle vatnutfordringar. Det understrekar viktigheten av vatnsikkerheit, rettane knytt til vatn, og den aktive involveringa av yngre generasjonar i å bevare denne viktige ressursen for ein berekraftig framtid.

I tillegg til informasjonen gitt i artikkelen, er det viktig å ta omsyn til dei noverande marknadstrendane rundt vatnforvalting og dei viktigaste utfordringane som er knytt til dette emnet.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *