Kaktus Life Sciences Utvider Porteføljen med Strategiske Oppkjøp

Author:

Kaktus Life Sciences, eit anerkjent selskap innan medisinsk kommunikasjon med hovudkontor i Princeton, New Jersey, har nyleg gjort strategiske oppkjøp for å utvide tenestene sine. Selskapet har suksessfullt kjøpt to dynamiske medisinske kommunikasjons- og publikasjonsselskap, nspm og eluSCIdate, med hovudkontor i Meggen, Sveits og eit kontor i Storbritannia.

Samarbeidet med nspm og eluSCIdate markerer eit betydeleg steg framover for Kaktus Life Sciences i å forbetre tenestene sine for biopharma-klientar. Med fokus på sjeldne sjukdomar, bringer nspm omfattande ekspertise innan medisinsk kommunikasjon, publikasjonar og arrangementshandtering. Samtidig spesialiserer eluSCIdate seg på høgkvalitets vitskaplege publikasjonar og nyttar si store erfaring innan medisinsk skriving for å levere påverkingsrik innhald.

Inkluderinga av nspm og eluSCIdate i Kaktus Life Sciences sitt portefølje gjer at selskapet kan tilby omfattande og fullstendig integrerte globale medisinske kommunikasjonar. Dette strategiske trekket syner Kaktus Life Sciences sin forpliktelse til å tilby førsteklasses vitskap, innovasjon og effektivitet til klientane sine. Det utvidar også selskapet sin tilstedeværelse av tilsette i USA, Storbritannia, Sveits og Japan, og sikrar ein breiare rekkevidd og meir mangfaldig ekspertise.

Oliver Dennis, den nye styreleiaren i Kaktus Life Sciences, uttrykte begeistring for dette oppkjøpet då det samsvarar med selskapet sine verdiar og legg grunnlaget for deira kjøp-og-utbyggingsstrategi. Kaktus Life Sciences har som mål å etablere partnerskap som prioriterer deira folk og klientar samstundes som dei fremjar strategisk vekst.

Feltet for sjeldne sjukdomar presenterer store utfordringar for pasientar og medisinske fagfolk, med over 300 millionar menneske over heile verda som blir råka av dei. nspm si ekspertise på sjeldne sjukdomar adresserer dei udekte behova til desse pasientane og samfunnet som heilskap. Samarbeidet mellom Kaktus Life Sciences, nspm og eluSCIdate søkjer å berike den globale landskapet for vitskaplege kommunikasjonar og gjere ein større innverknad på helsemiljøet.

Kaktus Life Sciences er kjent for si ubrytelege forpliktelse til framifråheit, innovasjon og framtidig klarheit. Ved å integrere toppmoderne teknologi, inkludert kunstig intelligens, har selskapet som mål å heve vitskapleg innhaldsskapning og bidra til ei meir tilgjengeleg, informert og transformatorisk helseomsorgsverksemd.

Om Kaktus Life Sciences: Kaktus Life Sciences er eit førende globalt vitskapleg kommunikasjonsselskap som tilbyr vitskapleg strategi og innhald på tvers av helsekontinuumet. Med vekt på vitskap, innovasjon og effektivitet, samarbeider selskapet med helseorganisasjonar for å optimalisere legemiddelrolla og fremje positive handlingar som forbetrar pasientresultat.

Om nspm: Eit suksessfullt og dynamisk medisinsk kommunikasjonsselskap grunnlagt i 1997, tilbyr nspm omfattande medisinsk skriving, prosjektleiing og strategiske medisinske kommunikasjonsløysingar for farmasøytisk og biotekindustrien. Med særskild fokus på sjeldne sjukdomar er nspm dedikert til å levere høgkvalitets og kostnadseffektive løysingar gjennom vitskapleg framifråheit, profesjonalitet og kreativitet.

Om eluSCIdate: Med spesialisering innan vitenskaplege publikasjonar, er eluSCIdate eit medisinsk skriveselskap som støttar heile publiseringsprosessen. Ved å nyttiggjere seg deira rike erfaring innan medisinsk skriving, leverer eluSCIdate høgkvalitets manuskript, plakatar og lysbildeframvisningar, med ein sterk betoning på klarheit i vitskapleg kommunikasjon. Selskapet arbeider tett med klientar for å sikre at deira vitskap skil seg ut frå mengda.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *