Den globale LiDAR-marknaden forventa å nå 4289,97 millionar dollar innan 2027, med ein årsvekst på 24,45%

Author:

Den globale LiDAR-marknaden er venta å oppleve betydeleg vekst dei komande åra, ifølgje ein rapport frå Technavio. Marknadsstorleiken blir estimert å auke med 4289,97 millionar dollar frå 2023 til 2027, med ein samansett årlig vekst på over 24,45% i prognoseperioden.

Nord-Amerika eig for tida den største delen av den globale marknaden, og ein forventa aukande vekst på 39%. Rapporten frå marknadsundersøkinga viser at mange selskap nyttar seg av denne veksande trenden ved å gjennomføre strategiske tiltak som alliansar, partnerskap, fusjonar og oppkjøp.

Rapporten identifiserer dei viktigaste aktørane i marknaden, inkludert DENSO Corp., FARO Technologies Inc., GMR Infrastructure Ltd., Hexagon AB, Innoviz Technologies Ltd., LeddarTech Inc., Luminar Technologies Inc., Ouster Inc., Phoenix LiDAR Systems, Quanergy Systems Inc., RIEGL Laser Measurement Systems GmbH, Robert Bosch GmbH, RoboSense, SICK AG, SureStar, Teledyne Technologies Inc., Trimble Inc., Valeo SA, YellowScan og Zephir Ltd.

Veksten i LiDAR-marknaden er driven av ulike faktorar, inkludert auka bruk av autonome kjøretøy og dronar. LiDAR-teknologien, som nyttar seg av lys for å måle avstandar, vert breitt brukt i bilindustrien for å lage 3D-kart og oppdage objekt. Andre bransjar, som gruvedrift, nyttar også LiDAR for terrain-kartlegging og volumetrisk analyse.

Kostnaden for LiDAR-sensorar er likevel ein utfordring for massetilpassing i visse sektorar. Rapporten tyder på at teknologiske framsteg og masseproduksjon vil sannsynlegvis føre til ein reduksjon i kostnaden for LiDAR-sensorar.

Generelt forventar ein betydeleg vekst i den globale LiDAR-marknaden, drivne av etterspurnaden etter autonome kjøretøy, behovet for nøyaktige og pålitelege data i ulike bransjar, og den pågåande utviklinga av meir avanserte og kostnadseffektive LiDAR-system.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *