Å sikra kvalitetsutdanning i Afrika: Vegen til ei lysare framtid

Author:

Afrikadagen er eit øyeblikk for å reflektere over framsteg gjort og utfordringane som ligg føre i å oppnå universell utdanning i Afrika. Sjølv om det er gjort framsteg mot dette målet, er det framleis mykje arbeid som må gjerast. Det er avgjerande for leiarar i Afrika og rundt om i verda å støtte Den afrikanske unionen si oppmoding om å utdanne eit Afrika som er rusta for det 21. århundret.

Den berekraftige utviklingsagendaen for 2030 skisserer dei globale lovnadane om universell utdanning. Likevel held Afrika fram med å ligge etter med å oppfylle desse måla. Ifølgje Verdsbanken har prosentdelen av verdas fattige som bur i Afrika auka frå 14% i 1990 til 57% i 2019. Denne alarmerande statistikken understrekar behovet for rask handling for å takle økonomiske forskjellar og fremje inkluderande vekst.

Ein av dei største hindringane for utdanning i Afrika er utbreiinga av konfliktar og brot på menneskerettane. Born, familiar, lærarar og samfunn i land som Burkina Faso, Kamerun, Den demokratiske republikken Kongo og Sudan føler på kroppen utfordringane desse utgjer. Målretta angrep på skular og aukande vald har forstyrra utdanninga, noko som gjer det avgjerande å prioritere vern av utdanningsinstitusjonar og sikre tryggleiken til elevane og lærarane.

Vidare forverrar klimaendringar allereie smertefulle realitetar som afrikanske born står overfor. Klimarelaterte kriser har påverka over 91 millionar skulealderborn over heile verda, og Subsahariske Afrika blir særleg råka. Forflytta born har 1,7 gonger større risiko for å ikkje gå på barneskule, særleg jenter rammast i større grad. Klimaendringar forstyrrer ikkje berre utdanninga, men aukar også faren for tvangsekteskap for jenter.

Å takle desse utfordringane krev kollektiv og global handling. Å omfavne prinsippa som er listeførte i internasjonale kartotek, som FN-pakta, den universelle menneskerettserklæringa og den afrikanske kartoteka for menneskers og folks rettar, er eit avgjerande steg. Desse kartoteka legg vekt på retten til inkluderande, rettferdig og kvalitetsutdanning som grunnlaget for alle andre rettar.

Partnerskap og felles programspeling spelar ei avgjerande rolle i å levere kvalitetsutdanning i Afrika. Strategiske donorpunkt, regjeringar, ideelle organisasjonar og privat sektor må samarbeide for å rive ned siloar og tilby heilskapeleg utdanning. Dette inkluderer mental helse og psykososial støtte, akademisk læring, skulemåltid, læraropplæring, fagopplæring og tidleg barneoppdrag.

Likevel krev finansieringa av utdanning i Afrika akutt merksemd. Glemselte kriser i land som Den sentralafrikanske republikken, Tsjad, Den demokratiske republikken Kongo, Mali, Sør-Sudan og Sudan krev auka investeringar. Til tross for den aukande og forverra konteksten har utdanningssektoren i desse regionane fått utilstrekkeleg finansiering, noko som gjer at mange born ikkje har tilgang til utdanning.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *