ZEEKR ilmoittaa vahvasta kasvusta ajoneuvojen toimituksissa ja liikevaihdossa

Author:

ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited, johtava älykkäiden akkukäyttöisten sähköajoneuvojen (BEV) teknologiayhtiö, on ilmoittanut tilintarkastamattomat taloudelliset tuloksensa vuoden 2024 ensimmäiseltä neljännekseltä. Yhtiö raportoi merkittävästä kokonaisajoneuvojen toimitusten kasvusta, jossa toimitettiin 33 059 yksikköä, mikä edustaa 117 prosentin kasvua vuodesta toiseen.

Taloudellisten huomionarvoisten asioiden osalta ZEEKR raportoi ajoneuvojen myynnistä 8 174,1 miljoonaa juania (1 132,1 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria) vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä, 73 prosentin nousua verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna 2023. Tästä huolimatta laskua oli 22,8 prosenttia vuoden 2023 neljännestä neljänneksestä. Ajoneuvojen marginaali vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä oli 14,0 prosenttia, verrattuna 10,1 prosenttiin vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä.

Kokonaisliikevaihto vuoden 2024 ensimmäiselle neljännekselle oli 14 736,8 miljoonaa juania (2 041,0 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria), 71 prosentin nousu verrattuna vuoden 2023 ensimmäiseen neljännekseen. Bruttovoitto samalta ajanjaksolta oli 1 739,4 miljoonaa juania (240,9 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria), mikä edustaa 154,9 prosentin nousua vuoden 2023 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Positiivisista tuloksista huolimatta ZEEKR raportoi tappiota liiketoiminnasta 2 086,9 miljoonaa juania (289,0 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria) vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä. Pois lukien osakeperusteiset palkkiokulut, oikaistu tappio liiketoiminnasta oli 2 084,2 miljoonaa juania (288,7 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria). Yhtiön nettotappio vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä oli 2 022,1 miljoonaa juania (280,1 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria), laskua oli 18 prosenttia verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna 2023.

Viimeisimpien tapahtumien osalta ZEEKR toimitti huhtikuussa 2024 16 089 ajoneuvoa, mikä edustaa 99 prosentin nousua huhtikuussa 2023. Toukokuussa 2024 yhtiö toimitti 18 616 ajoneuvoa, 115 prosentin kasvua verrattuna toukokuuhun 2023. ZEEKR julkisti myös kaksi uutta mallia tänä aikana, ZEEKR 001 2024 -mallin ja ZEEKR 009 Grandin.

Lausunnossaan ZEEKR:n toimitusjohtaja, herra Andy An, ilmoitti luottavansa yhtiön jatkuvaan kasvuun ja sen asemaan parhaiten myyvänä brändinä yli 200 000 juanin hinnalla olevassa akkukäyttöisten sähköajoneuvojen markkinasegmentissä Kiinassa. ZEEKR sitoutuu työntämään älykkään ja autonomisen teknologian rajoja sekä laajentamaan latausinfrastruktuuriaan ja jakelupalveluitaan.

ZEEKR:n talousjohtaja, herra Jing Yuan, korosti yhtiön vahvaa taloudellista asemaa ja kasvavaa kilpailukykyä, mikä mahdollistaa sen tuottaa pitkäaikaista arvoa osakkeenomistajille ja sidosryhmille.

Yhteenvetona ZEEKR:n vaikuttava kasvu ajoneuvojen toimituksissa ja liikevaihdossa osoittaa sen aseman tärkeänä toimijana sähköajoneuvomarkkinoilla. Jatkuvan innovoinnin ja laajentumisen painopisteen avulla ZEEKR on asetettu ajamaan kestävää globaalia kasvua tulevaisuudessa.

Lisäksi artikkelissa esitetyn tiedon lisäksi on useita ajankohtaisia markkinatrendejä ja ennusteita, jotka liittyvät ZEEKR:iin ja sähköajoneuvo (EV) -markkinoihin.

1. Kasvava kysyntä sähköajoneuvoille: Maailmanlaajuinen kysyntä sähköajoneuvoille odotetaan jatkuvan kasvavana tulevina vuosina. Hallitusten kannustimet, latausinfrastruktuurin lisääntyminen ja ympäristötietoisuus ajavat tätä kasvua.

2. Siirtyminen akkukäyttöisiin sähköajoneuvoihin: ZEEKR:n keskittyminen akkukäyttöisiin sähköajoneuvoihin on linjassa alan yleisen suuntauksen kanssa. Useat maat ja automerkit siirtyvät perinteisistä polttomoottoreista sähkövaihtoehtoihin vastatakseen tiukentuviin päästömääräyksiin ja vähentääkseen hiilijalanjälkeään.

3. Latausinfrastruktuurin laajentaminen: Sähköajoneuvojen markkinan laajentuessa latausinfrastruktuurin kysyntä jatkaa kasvuaan. ZEEKR:n sitoutuminen latausinfrastruktuurinsa ja jakelupalveluidensa laajentamiseen osoittaa sen tunnistavan vahvan latausverkon tärkeyden sähköajoneuvojen laajan käytön tukemiseksi.

4. Edistykset autonomisessa teknologiassa: ZEEKR:n painopiste älykkäässä ja autonomisessa teknologiassa on linjassa alan keskittymisen kanssa itseohjautuvien ominaisuuksien kehittämiseen. Autonomisen teknologian edistymisen odotetaan muokkaavan kuljetusteollisuutta parantamalla turvallisuutta, tehokkuutta ja mukavuutta.

5. Kilpailuympäristö: ZEEKR:n kilpailijoina ovat muut vakiintuneet sähköajoneuvovalmistajat kuten Tesla, NIO ja Xpeng. Nämä yritykset omaavat omat vahvuutensa ja edut, kuten vakiintunut brändin tunnettuus, kehittynyt latausverkosto ja edistynyt autonomiateknologia.

Aiheeseen liittyvät haasteet ja kiistat sisältävät:

1. Akkuteknologia ja toimintamatkan ahdistus: Sähköajoneuvojen rajoitettu toimintamatka verrattuna perinteisiin ajoneuvoihin ja lataamiseen tarvittava aika ovat merkittäviä haasteita. Akkuteknologian kehittäminen ja toimintamatkan laajentaminen ovat ratkaisevan tärkeitä laajemmalle kuluttajahyväksynnälle EV:itä kohtaan.

2. Toimitusketju- ja resurssirajoitukset: Sähköajoneuvojen tuotanto nojaa vahvasti avainresurssien, kuten litiumin ja koboltin, saatavuuteen. Näitä resursseja saattavat uhata toimitusketjuriskit, kuten maapoliittiset jännitteet, rajalliset varannot ja eettiset huolenaiheet liittyen kaivostoimintaan.

3. Akkujen tuotannon ympäristövaikutukset: Litiumioniakkujen tuotanto sähköajoneuvoille herättää huolta ympäristövaikutuksista. Raaka-aineiden louhinta ja valmistusprosessit voivat aiheuttaa hiilipäästöjä, vesien saastumista ja jätegeneraatiota. Pyritään kehittämään kestävämpiä tuotantomenetelmiä ja kierrätysprosesseja.

4. Säädösten epävarmuus ja politiikanmuutokset: Hallinnolliset määräykset ja kannustimet ovat merkittävässä roolissa sähköajoneuvomarkkinoiden muotoutumisessa. Politiikan muutokset, kuten tukien tai päästömääräysten säätelyt, voivat vaikuttaa sähköajoneuvojen hyväksyntään ja kasvuun.

Lisätietoja sähköajoneuvomarkkinoiden trendeistä ja niihin liittyvistä haasteista löydät luotettavista lähteistä, kuten:

1. Kansainvälinen Energiajärjestö (IEA) – Sähköajoneuvot
2. Bloomberg – Sähköajoneuvot
3. Reuters – Autot & Kuljetus

Nämä lähteet tarjoavat näkemyksiä alan viimeisimmistä markkinatrendeistä, ennusteista ja keskusteluista sähköajoneuvoalan ympärillä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *