Jatkuva Systems muodostaa pitkäaikaisen kumppanuuden Google Cloudin kanssa parantuneen digitaalisen muutoksen saavuttamiseksi.

Author:

Persistent Systems, maailmanlaajuinen johtaja digitaalisessa insinööritieteessä ja yritysten modernisoinnissa, on äskettäin ilmoittanut strategisesta kumppanuussopimuksesta Google Cloudin kanssa. Tämä kumppanuus tähtää niiden toiminnan laajentamiseen Yhdysvalloissa, Intiassa, Isossa-Britanniassa ja Australiassa sekä yhteisen markkinoille menon kiihdyttämiseen maailmanlaajuisen digitaalisen muutoksen edistamiseksi.

Tämän yhteistyön kautta Persistent hyödyntää syvää toimialaosaamistaan yhdistäen sen Google Cloudin edistyksellisiin alustoihin ja tekoälyn (AI) kykyihin. Yhdessä ne kehittävät innovatiivisia toimialakohtaisia ratkaisuja eri aloille, mukaan lukien BFSI, terveydenhuolto ja life sciences, viestintä, media ja telekommunikaatio, kuluttajateknologia ja huipputeknologia-ala. Nämä uudet ratkaisut ajavat uusien AI-teknologioiden käytön hyväksymistä ja tarjoavat varhaisen pääsyn uusiin tarjouksiin, tarjoten uniikkeja arvolupauksia asiakkaille.

Strateginen kumppanuus mahdollistaa sekä Persistentille että Google Cloudille markkinoiden johtavien ratkaisujen toimittamisen, jotka auttavat yrityksiä maksimoimaan sijoituksensa pilvipalveluihin ja samalla modernisoimaan infrastruktuuriaan ja tietopinoaan. Lisäksi se johtaa palvelujen nopeampaan käyttöönottoon ja kattavaan tukeen asiakkaille, mikä lopulta parantaa yleistä asiakastyytyväisyyttä.

Jotta kumppanuus vahvistettaisiin, Persistent on tehnyt merkittäviä investointeja henkilöstön uudelleenkoulutusohjelmiin ja markkinoilletuontialoitteisiin. Yritys on hankkinut erilaisia erikoisaloja, mukaan lukien Data & Analytics ja Machine Learning, osoittaen asiantuntemuksensa Google Cloudin ratkaisujen integroimisessa ja toteuttamisessa.

Hyödyntämällä pilviteknologian voimaa Persistent ja Google Cloud jatkavat yhteisten asiakkaiden avustamista parantuneessa laajennettavuudessa ja innovaatiossa. Tämä kumppanuus sijoittaa Persistentin johtavaan asemaan pilvessä, data-analytiikassa ja tekoälyssä, mahdollistaen heidän asiakkaidensa erottumisen ja kasvun tukemisen.

Sandeep Kalra, Persistentin toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen, totesi, ”Uusi Google Cloudin strateginen kumppanuussopimuksemme, yhdistettynä johtavaan pilvipraktiikkaamme ja Google Cloudin uraauurtaviin teknologioihin, asettaa meidät asettamaan uusia mittapuita sille, mitä voidaan saavuttaa pilven, datan ja analytiikan sekä tekoälyn avulla. Yhdessä jatkamme ennenkokemattoman arvon tuottamista asiakkaillemme.”

Kevin Ichhpurani, Google Cloudin yritysmyynnin vp Globaalilla ekosysteemillä ja kanavilla, ilmaisi innostuksensa kumppanuudesta todeten: ”Olemme innoissamme työskennellä P

ersistentin kanssa tuodaksemme entistä enemmän pilvi- ja tekoälypalveluja ja ratkaisuja yrityksille.”

Persistent Systems on globaali yritys, jolla on yli 23 800 työntekijää 21 eri maassa. Sitoutuneena tavoittamaan strategiansa universaalien periaatteiden kanssa Persistent pyrkii toimittamaan digitaalisen insinööritieteen ja yritysten modernisointiratkaisuja, jotka edistävät yhteiskunnallisia tavoitteita.

Lisätietoja löydät osoitteesta www.persistent.com.

Huomio: Tämä artikkeli on laadittu Google-löytösivustojen yleisölle eikä ole tarkka kopio alkuperäisestä artikkelista.

Lisäksi artikkelissa esiin tuoduista tiedoista on huomioitava useita faktoja ja yksityiskohtia liittyen Persistent Systemsin kumppanuuteen Google Cloudin kanssa sekä siihen liittyviin haasteisiin ja etuihin:

1. Nykyiset markkinatrendit: Pilvipalveluiden, data-analytiikan ja tekoälyn teknologioiden lisääntyvä käyttö eri toimialoilla on merkittävä markkinatrendi. Yritykset eri aloilta, kuten BFSI, terveydenhuolto ja life sciences, viestintä, media ja telekommunikaatio, kuluttajateknologia ja huipputeknologia-ala, omaksuvat digitaalisen muutoksen parantaakseen toiminnallista tehokkuutta ja ajamaan innovaatioita.

2. Ennusteet: Tutkimusyritys Gartnerin mukaan maailmanlaajuisten julkisten pilvipalveluiden markkinoiden odotetaan kasvavan 18,4 % vuonna 2021, saavuttaen kokonaisarvon 304,9 miljardia dollaria. Tämä kasvu osoittaa vahvaa kysyntää pilvipohjaisille ratkaisuille ja palveluille, mikä tekee kumppanuuksista kuten Persistent Systemsin ja Google Cloudin välillä erittäin relevantteja ja ajankohtaisia.

3. Tärkeät haasteet: Yksi digitaalisten muutosaloitteisiin liittyvistä haasteista on varmistaa eri teknologioiden ja alustojen saumaton integrointi. Persistent Systemsin ja Google Cloudin on käsiteltävä yhteentoimivuus- ja yhteensopivuusongelmia tarjotakseen kattavia ja tehokkaita ratkaisuja asiakkailleen. Lisäksi on tärkeää varmistaa tietoturva ja noudattaa kehittyviä määräyksiä yritysten hyödyntäessä pilvi- ja tekoälyteknologioita.

Edut:
– Laajempi kattavuus: Persistent Systemsin ja Google Cloudin kumppanuus mahdollistaa heille laajemman asiakaskunnan tavoittamisen Yhdysvalloissa, Intiassa, Isossa-Britanniassa ja Australiassa, mikä mahdollistaa laajemman globaalin markkinakattavuuden.
– Toimialakohtaiset ratkaisut: Hyödyntämällä toimialaosaamistaan, Persistent ja Google Cloud kehittävät toimialakohtaisia ratkaisuja, jotka vastaavat eri alojen yksilöllisiin haasteisiin ja vaatimuksiin. Tämä lähestymistapa tarjoaa räätälöityjä ja tehokkaita digitaalisen muutoksen ratkaisuja asiakkaille.
– Edistykselliset teknologiakyvykkyydet: Google Cloudin edistykselliset alustat ja tekoälykyvykkyydet yhdistettynä Persistentin syvään toimialaosaamiseen mahdollistavat huipputeknologisten ratkaisujen kehittämisen ja tarjoavat varhaista pääsyä uusiin tarjouksiin. Tämä antaa asiakkaille kilpailuedun uusien, nousevien tekoälyteknologioiden hyödyntämisessä.

Haasteet ja kiistakohdat:
– Integrointi ja yhteentoimivuus: Saumaton integrointi eri järjestelmien, alustojen ja teknologioiden välillä varmistaminen tulee olemaan haaste. Yrityksillä on usein vanhoja järjestelmiä ja sovelluksia, jotka on integroitava uudempiin pilvipohjaisiin ratkaisuihin, mikä vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta.
– Tietoturva ja noudattaminen: Yritysten luottaessa yhä enemmän pilvi- ja tekoälyteknologioihin, tietoturva ja noudattaminen nousevat esiin keskeisinä huolenaiheina. Persistentin ja Google Cloudin on varmistettava vahvat tietoturvaratkaisut ja noudattava kehittyviä määräyksiä pitääkseen yllä asiakkaiden luottamusta.

Kokonaisuudessaan Persistent Systemsin ja Google Cloudin kumppanuus yhdistää asiantuntemuksen, edistykselliset teknologiakyvykkyydet ja globaalin ulottuvuuden ohjatakseen digitaalista muutosta yrityksille. Tarjoamalla toimialakohtaisia ratkaisuja ja hyödyntämällä pilvi- ja tekoälyteknologioita he pyrkivät auttamaan asiakkaita saavuttamaan parantunutta laajennettavuutta, innovaatiota ja sijoitetun pääoman tuottoa digitaalisissa aloitteissaan.

Lisätietoja Persistent Systemsistä ja heidän digitaalisen insinööritieteen ja yritysten modernisointiratkaisuistaan löydät viralliselta verkkosivustoltaan: persistent.com.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *