Würk برای صنعت کانابیس راهکارهای مدیریت سرمایه انسانی نوآورانه ارائه می دهد

Author:

دنور، 16 مه، 2024 – شرکت Würk، ارائه دهنده برجسته‌ی راهکارهای مدیریت سرمایه‌ی انسانی (HCM) برای صنعت گیاهان دارویی، هویت برند تازه‌ای را برمبنای تعهد خود به ارائه مشاور مورد اعتماد و اتوریته در روش‌های HCM جامع برای کسب‌وکارهای گیاهان دارویی معرفی کرده است.

با ۹ سال تجربه در کار با شرکت‌ها در 46 ایالت و بیش از 500 منطقه، Würk بینش و دانش گسترده‌ای در هدایت بازارهای پیچیده و تنظیم شده‌ی گیاهان دارویی به دست آورده است. این شرکت از این مهارت بهره می‌برد تا راهکارهای سفارشی ارائه دهد و تغییرخواهان صنعت گیاهان دارویی را توانمند سازد.

برند تازه‌ی Würk با حضور تصویری پویا مشخص می‌شود که به عزم خود به پرتاب مرزها و تحول در صنعت اشاره می‌کند. تعهد این شرکت به انقلاب و تکامل، ماموریت آن را به ترقی محیط کاری گیاهان دارویی از طریق نوآوری، بینش و تأثیر سوق می‌دهد.

یکی از توسعه‌های جذاب Würk، معرفی مقایسه حقوقی است که یک انبار داده باریک و بنیادی است که از ثروت دانش داخل دیتاست گیاهان دارویی شان استفاده می‌کند. با تجزیه و تحلیل بیش از 700 شماره شناسایی کارفرمایان (EIN) و نزدیک به 60،000 کد منحصربهفرد کارمندان (EUC)، Würk بصورت خلاصه برداشت‌های ارزشمندی نساخته و شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) و معیارها را جمع‌آوری می‌کند. این پلتفرم داده‌ای و دیداری پایه محصولات آینده را می‌سازد که به حل چالش‌های مهم تجاری مشتریان آن هدفمند هستند.

دبراه سنمن، مدیرعامل Würk، اشاعه‌یشوردهِ این شرکت و اعتماد به نوآوری در صنعت قانونی گیاهان دارویی را بیان کرده است. از سال 2015، Würk راهکارهای قابل اعتمادی را به شرکت‌های گیاهی ارائه داده است، شامل راهکارهای بانکداری هنگامی که دیگر شرکت‌های HCM نمی‌توانستند. برند جدید می‌دانجیش و تجربه‌ی به دست آمده از سال‌ها با فضول و خواستگار برای رشد و پرتاب مرزها در این صنعت ترکیب شده است.

از پردازش حقوق و مدیریت تطابق تا Würk، انسانبرداری سرمایه‌ای را ساده می‌سازد، به حرفه‌ایان امکان می‌دهد تا از طریق نوآوری، اطمینان، حکمت و خلاقیت تمرکز خود را بر روی سرعت و رفاه کسب‌وکار‌هایشان بگذارند.

واسه یادگیری بیشتر در رابطه با اینکه Würk چگونه انصاف‌اینده‌ی تحقیقاتی گیلانیانی ساختار قانونی گیاهان دارویی تغیر می‌دهد و به شرکت‌ها کمک می‌رساند، می‌توانید به https://enjoywurk.com/ مراجعه نمایید.

درباره‌ی Würk:
Würk یکی از ارائه‌دهنده‌های برجسته‌ی حقوقی، منابع انسانی، نگهداری تعداد ساعات کار، زمانبندی و راهکارهای مطابقت مالیاتی برای صنعت گیاهان دارویی است. تخصص و شراکت‌های قابل اعتماد شرکت از Würk به وجود آورده است که بتواند برای هدایت کسب‌وکارهای گیاهان دارویی در راههایى چون قانون 280E، حساب‌دارى و بانکداری مطابق استاندارها راهنمایى نماید. پلتفرم بخش‌پذیر Würk شامل قوانین و مقررات محلی بر اساس اختصاصات شخصی هر ایالت است. برای اطلاعات بیشتر، می‌توانید https://enjoywurk.com/ مراجعه نمایید.

اطلاعات رسانه‌ای:
MATTIO Communications
[email protected]
منبع: Würk

Würk، یکی از ارائه‌دهندگان برجسته‌ی راهکارهای مدیریت سرمایه‌ی انسانی (HCM) برای صنعت گیاهان دارویی، اخیراً شناسایی برند تازه‌ای ارائه کرده است که نشان دهنده تعهد این شرکت به این است که به عنوان یک مشاور اعتمادی و مجموعه‌ای در مورد چشم‌انداز HCM جامع برای کسب‌وکارهای گیاهان دارویی می‌باشد.با ۹ سال تجربه در خدمت شرکت‌ها در 46 ایالت و بیش از 500 ناحیه،Würk عقیده و دانایی وسیعی را در هدایت بازارهای هسته‌ی گیاهان دارویی پیدا کرده است.یکی از توسعه‌های جذاب Würk معرفی بازاریابی حقوقی است.この強力なデータウェアハウスは、700件以上の雇用者識別番号(EIN)および約60,000人の従業員固有コード(EUC)を分析し、価値ある洞察を抽出し、主要なパフォーマンスインジケーター(KPI)やメトリクスを集約します。このデータと可視化プラットフォームは、顧客の最も重要なビジネス課題に対処するための将来の製品の基盤を築きます。

Würkの革新と進化への献身が、革新、洞察、影響を介して大麻の職場を高めるミッションを推進しています。このシンプルな人的資本管理は、職場内の専門家が革新、保証、知恵、創造性を通じてビジネスを向上させることに集中できるようにします。

現在の市場トレンドに関して、大麻業界は引き続き大きな成長と規制の変化を経験しています。複数の州が医療および娯楽用の大麻の合法化を進める中、適合した人的資本管理ソリューションへの需要は増加すると予想されています。Würkの専門知識と信頼できるパートナーシップにより、複雑な税法、会計、および適合性のある銀行業務に関する大麻事業へのガイダンスを提供することによって、業界が直面する主な課題に対処しています。

しかしながら、大麻業界は論争や挑戦事に直面しています。その1つは、米国での連邦合法化のないことです。これは、大麻事業に対する銀行業務や税金の遵守において複雑さを引き起こします。Würkのソリューションは、これらの課題を調整し、大麻会社にローカルの州ごとに異なる法律と規制の遵守を確保するためのガイダンスを提供することを目指しています。

市場予測に関して、各州が合法化を検討する中、大麻業界は引き続き成長を続けると予想されています。Grand View Researchの報告によると、2025年末までにグローバルな合法マリファナ市場は660億ドルに達すると予想されており、北米が最大の市場シェアを占めます。これは、大麻業界向けの人的資本管理ソリューションに特化したWürkのような企業にとって重要な機会を提供します。

Würkが大麻の規制環境を変え、企業が成功するのをどのように支援しているかについて詳しく知るには、[Würk](https://enjoywurk.com/)のウェブサイトをご覧ください。

ソース:
– [Würkウェブサイト](https://enjoywurk.com/)
– [合法大麻市場に関するGrand View Researchレポート](https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/legal-marijuana-market)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *