SOPHiA GENETICS spolupracuje s Strand Life Sciences na posílení precision medicine po celém světě

Author:

SOPHiA GENETICS, přední softwarová společnost působící v oblasti zdravotnictví, oznámila strategické partnerství s firmou Strand Life Sciences, předním hráčem v bioinformatice a diagnostice. Tato spolupráce si klade za cíl podporu přesné medicíny na celosvětové úrovni díky využití sil obou společností.

Firma Strand Life Sciences, se sídlem v Bangalore v Indii, je technologickou společností působící v oblasti životních věd, specializující se na bioinformatiku, laboratorní analýzy, klinický výzkum a vývoj softwaru. S pomocí vlastních aplikací Strand podporuje širokou zákaznickou základnu a pomáhá rozšiřovat využití přesné medicíny po celém světě.

Díky této spolupráci budou SOPHiA GENETICS a Strand využívat svou bioinformatickou odbornost k zlepšení analýzy zdravotnických dat a podpoře rozhodování na základě dat. SOPHiA GENETICS bude poskytovat pomoc pomocí své platformy SOPHiA DDM™, zatímco Strand bude přispívat svými kvalitními variantními databázemi a odborností v oblasti bioinformatiky. Společnosti také budou spolupracovat na projektech vývoje testů s cílem zlepšit zdravotní výsledky po celém světě, s důrazem zejména na Indii.

Jurgi Camblong, generální ředitel a spoluzakladatel SOPHiA GENETICS, zdůraznil důležitost zpracování dosud izolovaných dat včas a získání přesných výsledků pro účinné léčby nemocí. Cílem partnerství je umožnit inovace v přesné medicíně a prohloubit hodnotové nabídky obou společností.

Platforma SOPHiA DDM™ od SOPHiA GENETICS je platformou nativně založenou na cloudu, která analyzuje data a generuje poznatky z komplexních multimodálních datových souborů a diagnostických modalit. Strand Life Sciences je genetická výzkumná a diagnostická společnost známá svou odborností v oblasti bioinformatiky a partnerskou sítí nemocnic.

Pro více informací o SOPHiA GENETICS a Strand Life Sciences navštivte jejich webové stránky:

– SOPHiA GENETICS
– Strand Life Sciences

FAQ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *