Nový online nástroj spuštěný k pomoci zemím zvýšit ambice v oblasti klimatu

Author:

Nový online nástroj byl spuštěn partnerstvím NDC a Rámcovou úmluvou OSN o změně klimatu (UNFCCC) s cílem podpořit země při zvyšování ambicí týkajících se národně určených příspěvků (NDC) 3.0. Nástroj nazývaný NDC 3.0 Navigator má za cíl urychlit implementaci dalšího kola NDC, které mají být odevzdány na začátku roku 2025.

NDC 3.0 Navigator nabízí zemím sedm „cest k ambiciózním a dosažitelným NDC“ a pomáhá rozvojovým zemím identifikovat a zkoumat národně relevantní přístupy k přípravě ambiciózních NDC 3.0. Nástroj umožňuje zemím zkoumat možnosti zvýšení ambicí svých NDC s ohledem na národní priority a řešení klíčových potřeb v oblasti implementace a financování pro posílení jejich příspěvků do roku 2025. Navigator neříká zemím, co mají dělat, ale poskytuje vodící otázky, které je přesměrovávají k nejvhodnějším příležitostem. Tyto příležitosti jsou doplněny o případové studie, vodící dokumenty, informační zdroje a podporu.

Zahájení nástroje přichází v době, kdy země připravují své národní rozvojové plány, které musí být dostatečně ambiciózní, aby souznily s cílem Pařížské dohody o omezení globálního oteplování na 1,5 stupně Celsia a zvýšení odolnosti proti zhoršujícím se dopadům změny klimatu. První globální inventarizace pokroku směrem k Pařížské dohodě dospěla k závěru, že ačkoli dohoda podnítila téměř univerzální klimatickou akci, existují značné mezery v oblasti ambicí, tempa implementace a přístupu k financování nezbytnému k naplnění dohody prostřednictvím spravedlivé přechodové fáze, která nenechává nikoho pozadu.

Na základě nejnovějších vědeckých poznatků a výsledků globální inventarizace bude NDC 3.0 Navigator pomáhat zemím začlenit zjištění inventarizace do svých NDC 3.0 a pomůže zajistit jejich snadné přeložení do plánů implementace a investic, čímž se rozšíří příležitosti pro financování klimatické akce.

Nástroj byl spuštěn společně s konferencí OSN o klimatu, známou také jako SB60 nebo 60. zasedání vedlejších orgánů UNFCCC v Bonnu, kde se země a další zúčastnění scházeli k dosažení pokroku v klíčových politických otázkách před konferencí COP29 v Baku, Ázerbájdžánu.

NDC 3.0 Navigator si klade za cíl propojit zainteresované subjekty s informacemi, nástroji a kontakty, které jim mohou pomoci vyvinout nová NDC zaměřená na praktickou implementaci, ve spolupráci s OSN a dalšími partnery.

Obecně lze říci, že tento nový online nástroj slouží jako cenný zdroj podpory zemím při zvyšování svých klimatických ambicí a efektivním přispívání k cílům Pařížské dohody.

NDC 3.0 Navigator, nový online nástroj spuštěný partnerstvím NDC a Rámcovou úmluvou OSN o změně klimatu (UNFCCC), si klade za cíl podpořit země při zvyšování svých ambicí týkajících se národně určených příspěvků (NDC) 3.0. Tento nástroj urychlí implementaci dalšího kola NDC, které mají být odevzdány na začátku roku 2025.

Jednou z výhod NDC 3.0 Navigatoru je, že poskytuje zemím sedm „cest k ambiciózním a dosažitelným NDC.“ To znamená, že země mohou zkoumat možnosti zvýšení ambicí svých NDC s ohledem na národní priority a řešení klíčových potřeb v implementaci a financování. Tím mohou země posílit své příspěvky k akcím v oblasti klimatu do roku 2025. Nástroj neříká zemím, co mají dělat, ale poskytuje vodící otázky, které je usměrňují k nejvhodnějším příležitostem.

Odstartování NDC 3.0 Navigatoru je zvláště aktuální v době, kdy země připravují své národní rozvojové plány. Tyto plány musí být dostatečně ambiciózní, aby souznily s cílem Pařížské dohody o omezení globálního oteplování na 1,5 stupně Celsia a zvýšení odolnosti vůči dopadům změny klimatu. Nástroj bere v úvahu nejnovější vědecké poznatky a výsledky globální inventarizace pokroku směrem k Pařížské dohodě. To zajišťuje, že země mohou začlenit tato zjištění do svých NDC 3.0 a snadno je přeložit do plánů implementace a investic.

Jedním z hlavních výzev spojených se zvyšováním klimatických ambicí je přístup k financování nezbytnému k naplnění cílů Pařížské dohody. Zatímco dohoda podnítila téměř univerzální klimatickou akci, stále existují značné mezery v oblasti ambicí, tempa implementace a financování. NDC 3.0 Navigator si klade za cíl rozšířit příležitosti pro financování klimatických akcí pomocí pomoci zemím při vytváření NDC zaměřených na praktickou implementaci a propojení zainteresovaných subjektů s relevantními informacemi, nástroji a kontakty.

Je důležité poznamenat, že NDC 3.0 Navigator byl spuštěn společně s Klimatickou konferencí OSN (SB60) v Bonnu, kde se země a zúčastněné subjekty sešly k dosažení pokroku v klíčových politických otázkách před konferencí COP29 v Baku, Ázerbájdžánu. To zdůrazňuje význam nástroje v podpoře mezinárodních snah o boj proti změně klimatu a dosažení cílů Pařížské dohody.

Pokud chcete získat více informací o Partnerství pro NDC a UNFCCC, můžete navštívit jejich příslušné webové stránky:
Partnerství pro NDC
UNFCCC

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *