Xtrackers представя нов набор от устойчиви ETF-и

Author:

Xtrackers (IE) plc, водещ доставчик на фондове с обмен на борсата (ETF-и), обяви старта на нов набор от устойчиви ETF-и. В него се включват няколко фонда, фокусирани върху Икологични, Социални и Управленски (ESG) инвестиции, свързани с Парижкото споразумение и Пътеките към Нето Нула.

Един от новите фондове е Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF, който има за цел да предостави изложение на компаниите в Европейския валутен съюз (EMU), които са насочени към постигането на целите на Парижкото споразумение и имат пътека към нето нулеви емисии.

Друг фонд, Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF, се фокусира върху високодоходните корпоративни облигации, изразени в евро, които отговарят на определени ESG критерии.

Другите фондове в набора включват такива, фокусирани върху пазарите в развиващите се страни, Япония и индекса MSCI World. Целта на тези фондове е да предоставят възможности за устойчиво инвестиране в различни класове активи и региони.

Стартирането на тези нови ETF-и отразява нарастващото търсене за устойчиви инвестиционни продукти и нарастващата важност на ESG критериите в процеса на вземане на решения от страна на инвеститорите. Xtrackers има за цел да предоставя на инвеститорите иновативни и устойчиви инвестиционни решения, отговарящи на техните развиващи се нужди.

Със старта на тези нови фондове Xtrackers продължава да защипва позицията си като водещ доставчик на устойчиви ETF-и и разширява продуктовата си гама в областта на устойчивите инвестиции.

Xtrackers действа във финансовата услуги индустрия, конкретно като доставчик на фондове за пазарите за обмен на борсата (ETF-и). ETF-ите са инвестиционни фондове, които се търгуват на фондовата борса и предлагат на инвеститорите възможност да се изложат на разнообразни активи като акции, облигации и стоки. Новият набор от устойчиви ETF-и на Xtrackers отразява нарастващото търсене за устойчиви инвестиционни продукти на пазара.

Прогнозата на пазара за устойчивите инвестиции е положителна, със значително нарастване на интереса на инвеститорите през последните години. Според доклад на Morningstar, през 2020 г. устойчивите фондове привлечеха рекордни суми инвестиции, като управляваните активи достигнаха нива без прецеденти. Очаква се този тренд да продължи, докато инвеститорите продължават да отделят значение на екологичните, социалните и управленските аспекти (ESG).

Създаването на Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF и Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF подчертава ангажимента на компанията за спазване на Парижкото споразумение и постигането на целите за нулеви емисии. Тези фондове предоставят възможност на инвеститорите да се изложат на компании в Европейския валутен съюз, които активно работят за намаляване на въглеродния отпечатък и постигане на устойчив растеж.

Освен европейския пазар, Xtrackers предлага устойчиви възможности за инвестиции и в развиващите се пазари, Япония и индекса MSCI World. Този широк спектър от фондове позволява на инвеститорите да диверсифицират портфейлите си и да имат достъп до устойчиви инвестиционни възможности в различни региони и класове активи.

Въпреки това, индустрията за устойчиви инвестиции също среща предизвикателства. Една от проблемите е липсата на стандартизирани ESG критерии и рамки за отчетност. Липсата на единни стандарти прави трудно за инвеститорите да оценят устойчивостта на компаниите и ефективно да сравнят фондовете. Предприемат се усилия за адресиране на този проблем, като организации като Global Reporting Initiative (GRI) и Sustainability Accounting Standards Board (SASB) работят за разработването на глобални стандарти за отчетност на ESG.

Като цяло, разширяването на Xtrackers в устойчивите ETF-и отразява отговора на компанията към нарастващото търсене за инвестиционни възможности, фокусирани върху ESG. С развитието на пазара за устойчиви инвестиции, Xtrackers има за цел да предоставя иновативни и устойчиви решения, които отговарят на развиващите се нужди на инвеститорите.

За повече информация относно устойчивите инвестиции и важността на ESG аспектите, можете да посетите уебсайта на Xtrackers тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *